1. Word enige skryfkursusse per korrespondensie aangebied?

Ongelukkig nie. Hoewel daar ’n aanvraag hierna mag bestaan, beskik ons nie oor voldoende personeelvoorsiening om sulke bykomende dienste te lewer nie.

2. Kan ’n mens iemand leer skryf?

Die bied van skryftalent is iets waarop ons natuurlik nie kan aanspraak maak nie. ’n Mens kan egter bydra om iemand sy/haar skryftalent te laat ontdek. Voorts kan skrywers bygestaan word om beter te skryf as voorheen. Ons kan almal leer om eie werk te redigeer – om wat hy/sy geskryf het, beter te skryf (óór te skryf). Die gereedskap waarmee ’n mens oorskryf, word in ons kursusse oorgedra en verduidelik.

3. In watter tale word die skryfkursusse aangebied?

Die kursusse word in Afrikaans aangebied. By enige van ons kursusse kan kursusgangers egter die opdragte in Afrikaans of Engels uitvoer.

4. Kan kursusgeld elektronies inbetaal word?

Ja. Vir rekeningbesonderhede skakel: (018) 299 1783.

5. Kan ’n mens jou manuskrip vir ons stuur vir beoordeling?

Ja – kyk die inligting oor die Skryfagentskap.

6. Wat kos dit die skrywer om ’n boek uit te gee?

Indien ’n erkende uitgewer die manuskrip vir publikasie aanvaar, kos dit die skrywer niks nie. Die uitgewer gee dit dan namens die skrywer uit.