Welkom by die  ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) se tuisblad. Ons bied ’n verskeidenheid kort skryfkursusse aan enigiemand wat graag kreatief wil begin skryf of wat sy of haar kreatiewe skryfwerk wil verbeter. Die enigste toelatingsvereiste is skryftalent en ’n passie vir die woordkuns. Kursusse duur tussen een en vyf dae en kan ook elders as op Potchefstroom aangebied word.

Die jaarlikse Winterskool vir skrywers strek oor vyf dae, met aandag aan (drie van die genres van) verhaalkuns, poësie, rubrieke, kinder- en jeugliteratuur, ensovoorts. Vir (voornemende) liefdesverhaalskrywers is die jaarlikse Lenteskool weer die regte geleentheid; drie dae lank word die skryf van liefdesverhale onder die vergrootglas geplaas. ’n Gemeentebladkursus word van tyd tot op ’n Saterdag aangebied, waartydens die kollig op die inhoud en uitleg van gemeenteblaaie val.

Die Skryfskool bied verder jaarliks ten minste vier Kanselierskursusse vir jong skrywers op verskillende plekke in Suid-Afrika aan. Sulke Kanselierskursusse maak staat op die ondersteuning van die PUK-kanselierstrust en strek normaalweg oor ’n Vrydag en/of Saterdag.

Die aanbied van skryfkursusse op aanvraag is ook moontlik; kom gerus hieroor met ons in aanraking.