Die Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk is verantwoordelik vir die Potchefstroomkampus se modules in Akademiese Geletterdheid, verskeie kortkursusse en werkswinkels in tale en taalverwante sake, en die Skryflaboratorium op die kampus.

Die Akademiese Geletterdheidsmodules het ten doel om studente toe te rus met die akademiese vaardighede wat hulle benodig om hul studies suksesvol te voltooi. Daar is twee modules, nl. Inleiding tot Akademiese Geletterdheid (AGLA111) en Akademiese Geletterdheid (AGLA121).

Die kortkursusse wat aangebied word sluit in Teaching English as a Foreign Language, Spoken English, English for Professional Purposes, Afrikaans vir Beginners, Duits vir Beginners, Tswana vir Beginners en Spaans vir Beginners. Ons bied ook kursusse en werkswinkels aan vir onderwysers en vakadviseurs om die onderrig van tale te bevorder en verbeter.

Die Skryflaboratorium bied hulp aan studente om hul skryfopdragte te beplan en te struktureer. Ons het verskeie konsultante wat studente help tydens konsultasies. Hierdie is ʼn gratis diens, en studente is welkom om afsprake by die Sentrum te kom maak om ʼn konsultant te raadpleeg. Ons bied ook werkswinkels aan vir nagraadse studente om leiding te gee oor die skryf van verhandelinge en proefskrifte.

Die NWU is ook 'n vennoot van die Inter-institusionele sentrum vir taalontwikkeling en assessering (ICELDA).

Voorbeeldtoets van Toets van Akademiese Geletterdheidsvlakke (TAG)