VivA

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is ʼn navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste.

VivA se produkte en dienste sluit onder andere in:

•             Woordeboekportaal, waar gebruikers in ʼn verskeidenheid woordeboeke (soos die WAT en HAT) na woorde kan soek

•             Woordeboekportaal-app, het ten doel om inligting via ʼn aanlyn app spesifiek aan skoolleerders beskikbaar te stel;

•             Adviesportaal, waar gebruikers antwoorde op knellende taalvrae by VivA se taaladviseur kan kry;

•             Taalportaal, waar gebruikers meer kan leer oor die fonologie, morfologie en sintaksis van Afrikaans;

•             Korpusportaal, waar gebruikers in groot versamelings teks na patrone van taalgebruik kan soek; en

•             Inligtingsportaal, waar gebruikers kan deelneem aan webinare en met mekaar oor taalkundige sake kan praat.

Vir meer inligting besoek gerus https://viva-afrikaans.org/