TOEKENNINGS EN HOOGTEPUNTE


2018

Ons het ʼn masjienvertaalstelsel vir Engels na Sesotho vir die Departement van Kuns en Kultuur (DAC) ontwikkel

Die Departement van Kuns en Kultuur (DAC) het fondse aan ons geskenk vir die ontwikkeling van masjienvertaalstelsels van Engels na Tshivenḓa en Engels na isiNdebele

Ons NLP-webdienste vir tale met min hulpbronne, verskaf toegang tot 61 kerntegnologieë

2017

Stigterslid en amptelike nodus van die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalbronne (SADiLaR)

321 deelnemers is opgelei in die gebruik van die program Autshumato ITE gedurende 20 werkswinkels

CTexTools (die hulpbron wat die meeste afgelaai is vanaf die RMA-webwerf), sluit nou kerntegnologieë in wat ontwikkel is gedurende die projekte van NCHLT: Teksfase I en II

2016

Aanlyn vertaalhulpbronne: Autshumato Masjienvertaalwebdiens, Vertaalgeheue en Glossariumintegrasiestelsel en die NWU Termbank

NSMTT-korpusportaal en optiese karakterherkenningstelsels vir Suid-Afrikaanse tale

Integrasie van 9 speltoetsers en woordafbrekers vir Suid-Afrikaanse tale

Mobiele Autshumato-vertaaltoepassing wat outomatiese sin- en woordvertaling vir Suid-Afrikaanse tale verskaf.

VivA aflyn toepassing vir Android en iOS en VivA aanlyn toepassing vir Android, iOS en Windows 10

2015

Autshumato-projek ontvang die toekenning vir Uitstaande Innovasieprojek van die NWU se Innovasiekantoor

Ontwikkeling van VivA-woordeboekportaal vir toegang tot verskeidenheid van woordeboeke

Autshumato-projek ontvang die toekenning vir Uitstaande Innovasieprojek by die Institusionele Uitnemendheid in Navorsing-dinee

Openbaar beskikbare masjienvertaalstelsels as diens via sagteware

Eerste mobiele toepassing vir Android en iOS, die VivA-app

2014

Ontwikkeling van taalidentifiseerders, frasesegmenteerders en benoemde-entiteit-herkenners vir 10 Suid-Afrikaanse tale (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

CTexT® word aangewys as tegnologievennoot van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Suid-Afrika)

2013

Engels-na-Xitsonga-masjienvertaalstelsel as deel van die Autshumato-projek (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

Aflewering van die NSMTT: Tekshulpbron-ontwikkelingsprojek vir tien Suid-Afrikaanse tale, insluitend: korpora, geannoteerde data en vyf kerntegnologieë

Konsolidering van korpora van meer as 400 miljoen woorde vir tien Suid-Afrikaanse tale

2012

Totstandbrenging van die Taalhulpbronbestuursagentskap (HBA) van die NSMTT (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

CTexT® skenk 1 700 taalaanleersagteware-eenhede vir isiXhosa, isiZulu, Afrikaans, en Setswana aan African Health Placements

2011

Softpedia kies die Autshumato GVO as hul databasis

MarkWrite-projek as "Top opkomende innoverende idee en besigheidsplan" aangewys in die NWU-Pukke se Innovasiekompetisie vir studente

WordNets vir isiZulu, isiXhosa, Setswana Sesotho sa Leboa en Afrikaans

2010

Aangewys as Top-tegnologie-innoveerder by die Institusionele Uitnemendheid in Navorsing-dinee

Aangewys as die Nasionale Sentrum vir Menslike Taaltegnologie: Teksagentskap (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

Elektroniese Meertalige Geïllustreerde Woordeboek, insluitende vyf taalonafhanklike taalspeletjies (in vennootskap met Pharos Woordeboeke, Suid-Afrika)

2009

Pasgemaakte Terminologiebestuurstelsel (TMS-Terminology Management System) vir die ontwikkeling van terminologie in Suid-Afrikaanse tale (Departement van Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

Versameling van die NSMTT-korpora bestaande uit regeringstekste in 11 Suid-Afrikaanse tale

Ontwikkeling van meertalige korpusse deur middel van ooreenkomste met verskeie tydskrifuitgewers

2008

Afrikaanse SkryfGoed 2008 met die eerste grammatikatoetser vir Afrikaans

Bekendstelling van Autshumato-projekaflewerbares, insluitende vertaalgeheues, masjienvertaalvermoëns en glossaria

Speltoetsers vir tien Suid-Afrikaanse tale (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

2007

Webgebaseerde woordvertalers (TransTips) vir vier Suid-Afrikaanse taalpare

Leksikon-annotering en reguleringsassistent (LARA)-sagteware vir data-annoteringsprojekte

Fonetiese transkripsie van Suid-Afrikaanse plekname (a capella-groep, Swede)

Afrikaanse grafeem-na-foneem-omskakelaar

2006

Autshumato geïntegreerde vertaalomgewing (ITE - Integrated Translation Environment) en masjienvertaalstelsels vir drie Suid-Afrikaanse taalpare (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

Rekenaargesteunde Taalaanleersagteware (CALL - Computer-Assisted Language Learning) vir Afrikaans, isiZulu, isiXhosa en Setswana

Speltoetsers vir Hausa, Igbo, Kinyarwanda, Wolof, en Joroeba (Microsoft, Ierland)

Ontvang die PanSAT Meertaligheidstoekenning van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad vir die bevordering van meertaligheid in Suid-Afrika.

Ontwikkel spraakdata vir alle Suid-Afrikaanse tale (Meraka-instituut, Suid-Afrika)

2005

Ontvang die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut se Johan Kruger-toekenning vir 'n beduidende bydrae tot meertaligheid in Suid-Afrika

Eerste kommersiële speltoetsers en woordafbrekers vir isiZulu, isiXhosa, Sesotho sa Leboa en Setswana

Bekendstelling van Afrikaanse SkryfGoed 2005 met Afrikaanse tesourus

2004

Die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT®) kom in Junie 2004 tot stand

Eerste kommersiële produk bekendgestel: Afrikaanse Speltoetser 2.0 & Woordafbreker

Speltoetsers vir Afrikaans, isiXhosa, isiZulu, Sesotho sa Leboa en Setswana (Microsoft, Ierland)

Lokalisering van Microsoft® Windows® en Office® vir Afrikaans, isiZulu en Setswana (Microsoft, Suid-Afrika)