TOEKENNINGS EN HOOGTEPUNTE


2016

Aanlyn vertaalhulpbronne: Autshumato Masjienvertaalwebdiens, Vertaalgeheue en Glossariumintegrasiestelsel en die NWU Termbank

NSMTT-korpusportaal en optiese karakterherkenningstelsels vir Suid-Afrikaanse tale

Integrasie van 9 speltoetsers en woordafbrekers vir Suid-Afrikaanse tale

Mobiele Autshumato-vertaaltoepassing wat outomatiese sin- en woordvertaling vir Suid-Afrikaanse tale verskaf.

VivA aflyn toepassing vir Android en iOS en VivA aanlyn toepassing vir Android, iOS en Windows 10

2015

Autshumato-projek ontvang die toekenning vir Uitstaande Innovasieprojek van die NWU se Innovasiekantoor

Ontwikkeling van VivA-woordeboekportaal vir toegang tot verskeidenheid van woordeboeke

Autshumato-projek ontvang die toekenning vir Uitstaande Innovasieprojek by die Institusionele Uitnemendheid in Navorsing-dinee

Openbaar beskikbare masjienvertaalstelsels as diens via sagteware

Eerste mobiele toepassing vir Android en iOS, die VivA-app

2014

Ontwikkeling van taalidentifiseerders, frasesegmenteerders en benoemde-entiteit-herkenners vir 10 Suid-Afrikaanse tale (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

CTexT® word aangewys as tegnologievennoot van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Suid-Afrika)

2013

Engels-na-Xitsonga-masjienvertaalstelsel as deel van die Autshumato-projek (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

Aflewering van die NSMTT: Tekshulpbron-ontwikkelingsprojek vir tien Suid-Afrikaanse tale, insluitend: korpora, geannoteerde data en vyf kerntegnologieë

Konsolidering van korpora van meer as 400 miljoen woorde vir tien Suid-Afrikaanse tale

2012

Totstandbrenging van die Taalhulpbronbestuursagentskap (HBA) van die NSMTT (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

CTexT® skenk 1 700 taalaanleersagteware-eenhede vir isiXhosa, isiZulu, Afrikaans, en Setswana aan African Health Placements

2011

Softpedia kies die Autshumato GVO as hul databasis

MarkWrite-projek as "Top opkomende innoverende idee en besigheidsplan" aangewys in die NWU-Pukke se Innovasiekompetisie vir studente

WordNets vir isiZulu, isiXhosa, Setswana Sesotho sa Leboa en Afrikaans

2010

Aangewys as Top-tegnologie-innoveerder by die Institusionele Uitnemendheid in Navorsing-dinee

Aangewys as die Nasionale Sentrum vir Menslike Taaltegnologie: Teksagentskap (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

Elektroniese Meertalige Geïllustreerde Woordeboek, insluitende vyf taalonafhanklike taalspeletjies (in vennootskap met Pharos Woordeboeke, Suid-Afrika)

2009

Pasgemaakte Terminologiebestuurstelsel (TMS-Terminology Management System) vir die ontwikkeling van terminologie in Suid-Afrikaanse tale (Departement van Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

Versameling van die NSMTT-korpora bestaande uit regeringstekste in 11 Suid-Afrikaanse tale

Ontwikkeling van meertalige korpusse deur middel van ooreenkomste met verskeie tydskrifuitgewers

2008

Afrikaanse SkryfGoed 2008 met die eerste grammatikatoetser vir Afrikaans

Bekendstelling van Autshumato-projekaflewerbares, insluitende vertaalgeheues, masjienvertaalvermoëns en glossaria

Speltoetsers vir tien Suid-Afrikaanse tale (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

2007

Webgebaseerde woordvertalers (TransTips) vir vier Suid-Afrikaanse taalpare

Leksikon-annotering en reguleringsassistent (LARA)-sagteware vir data-annoteringsprojekte

Fonetiese transkripsie van Suid-Afrikaanse plekname (a capella-groep, Swede)

Afrikaanse grafeem-na-foneem-omskakelaar

2006

Autshumato geïntegreerde vertaalomgewing (ITE - Integrated Translation Environment) en masjienvertaalstelsels vir drie Suid-Afrikaanse taalpare (Departement Kuns en Kultuur, Suid-Afrika)

Rekenaargesteunde Taalaanleersagteware (CALL - Computer-Assisted Language Learning) vir Afrikaans, isiZulu, isiXhosa en Setswana

Speltoetsers vir Hausa, Igbo, Kinyarwanda, Wolof, en Joroeba (Microsoft, Ierland)

Ontvang die PanSAT Meertaligheidstoekenning van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad vir die bevordering van meertaligheid in Suid-Afrika.

Ontwikkel spraakdata vir alle Suid-Afrikaanse tale (Meraka-instituut, Suid-Afrika)

2005

Ontvang die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut se Johan Kruger-toekenning vir 'n beduidende bydrae tot meertaligheid in Suid-Afrika

Eerste kommersiële speltoetsers en woordafbrekers vir isiZulu, isiXhosa, Sesotho sa Leboa en Setswana

Bekendstelling van Afrikaanse SkryfGoed 2005 met Afrikaanse tesourus

2004

Die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT®) kom in Junie 2004 tot stand

Eerste kommersiële produk bekendgestel: Afrikaanse Speltoetser 2.0 & Woordafbreker

Speltoetsers vir Afrikaans, isiXhosa, isiZulu, Sesotho sa Leboa en Setswana (Microsoft, Ierland)

Lokalisering van Microsoft® Windows® en Office® vir Afrikaans, isiZulu en Setswana (Microsoft, Suid-Afrika)