Openbare Bestuur en Regering

Adjunk Direkteur, Publieke Administrasie
Professor, Publieke Administrasie
Medeprofessor, Publieke Administrasie
Dosent, Publieke Administrasie
Waarnemende Direkteur, Publieke Administrasie
Dosent, Publieke Administrasie
Professor, Publieke Administrasie
Dosent, Publieke Administrasie
Senior Dosent, Publieke Administrasie

Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge

Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Mede Professor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Junior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Adjunk Direkteur, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Dosent, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Professor, Politieke Studies en Internasionale Betrekkinge
Senior Lektor, Politiek en Internasionale Betrekkinge