Frans

Me Carina Grobler

Vakhoof: Lektor in Frans

BA; BA Hons (UFS); MA (Grenoble, France)

Ontwikkeling en Assessering van Franse Kommunikasievaardighede; CALL
  +27 18 299 1057
   Gebou E9 - 112C, Potchefstroom

Me Mia-Louise Botha

Junior Lektor in Frans

BA (NWU); BA Hons (UP); MA (UCT)

Onderrig van Frans as Tweedetaal
  +27 18 299 1058
   Gebou E9 - 112, Potchefstroom

Dr Taty Dekoke

Lektor: Frans
MA Franse didaktiek: Frans as 'n vreemde taal (UCT) PhD Linguistiek en Literatuurteorie (NWU)
Franse taal, migrasies, veeltaligheid, taalrepertoires
  +27 16 910 3493
+27 16 910 3463
   Gebou 7, Kamer 219, Vanderbijlpark
Google Scholar

Duits

Dr Philip van der Merwe

Senior Lektor in Duits

BA; BA Hons; MA; PhD; HOD (NWU), Sertifikaat: “Methodik und Didaktik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts” (Goethe-Institut)

Duitse Vergelykende Literêre Studies
  +27 18 299 1565
   Gebou E9 - 216, Potchefstroom

Me Gerda Wittmann

Vakhoof: Lektor in Duits

BA; BA Hons; MA (US)

Onderrig van Duits as Vreemdetaal
  +27 18 299 1560
   Gebou E9 - 207, Potchefstroom

Me Wendy Barrow

Bestuurder: CTrans, Lektrise: Duits
BA (Tale); BA Hons. (Vertaalstudies); MA (Taalpraktyk)
Vertaalstudies; Duits as 'n vreemde taal
  +27 16 910 3485
   Gebou 7, Kantoor 202, Vanderbijlpark
LinkedIn