Skryfkuns

Prof Franci Greyling

Professor in Skryfkuns

BA (PU vir CHO); BA Hons; BEd Psig (UP); MA; PhD; HOD (PU vir CHO)

Kreatiewe Skryfwerk; Kinder- en Jeugliteratuur; Area-Spesifieke Digitale Literatuur
  +27 18 299 1781
   Gebou E9 - G30, Potchefstroom
Google Scholar

Taalpraktyk

Dr Ella Wehrmeyer

Senior Lektrise: Taalpraktyk
Dokter van Literatuur en Letterkunde (DLitt et Phil)
Vertaal- en tolkstudies
   Gebou 31, Kantoor 103 , Vanderbijlpark

Dr Esté Hefer-Jordaan

Senior Lektrise
PhD Taalpraktyk
BA Hons. Taalpraktyk
BA Taal- en Literatuurstudies
 
Audiovisuele vertaling (AVT), ondertiteling, "eye tracking"
  +27 16 910 3251
   Gebou 31, Kantoor 104, Vanderbijlpark
Google Scholar LinkedIn OrcID

Mnr Johannes Tsietsi Mahlasela

Lektor in Taalpraktyk
MA (Taalkpraktyk)
Vertaling; Proeflees; Redaksie en Taaltoetsing
  +27 16 910 3215
   Gebou 7 - 222, Vanderbijlpark
LinkedIn

Mnr Lebohang Mathibela

Lektor: Taalpraktyk

MA

Tolking en vertaling
  +27 16 910 3494
   Gebou 31: Kamer 102, Vanderbijlpark

Me Melanie Ann Law

Lektor in Taalpraktyk
 BA Taalpraktyk; BA Hons. Taalpraktyk; MA Taalpraktyk
  +27 16 910 3508
   Gebou 31 - 101, Vanderbijlpark

Me Sarita Antunes

Assistent: CTrans

MA (Taalpraktyk); BA (Sielkunde en Afrikaans-en-Nederlands);  BA Hons. (Taalpraktyk)

Vertaling (Afrikaans en Engels)
  +27 16 910 3485
   Gebou 7, Kamer 202, Vanderbijlpark
LinkedIn OrcID

Suid-Afrikaanse Gebaretaal

Mnr Dawie Melamu

Akademiese Assistent in Suid-Afrikaanse Gebaretaal    Gebou E9 - G29, Potchefstroom

Me Ruanna Reddy

Lektor in Suid-Afrikaanse Gebaretaal

BTh; PGDHE

Suid-Afrikaanse Gebaretaal
  +27 18 285 2274
   Gebou E9 - G29, Potchefstroom

Vertaal- en Tolkstudie

Dr Herculene Kotzé

Vakhoof: Lektrise in Vertaal- en Tolkstudie

BA; MA (UFS); PhD (NWU)

Vertaling en Vertalingsopleiding; Tolking en Tolkopleiding; Tolking in Onderrigkonteks
  +27 18 299 1502
   Building E9 - G28, Potchefstroom
Google Scholar