Oorsig

Die programme bestaan uit twee modules. Die eerste module, Realiteit en Kennis (Ontologie en Bekende teorieë), sal in die eerste semester aangebied word. Dit stel vrae oor wat bestaan en hoe mens dit kan weet. Die tweede module in die tweede semester verskaf 'n oorsig oor die geskiedenis van filosofie. Die program word op die Potchefstroomkampus aangebied, maar afstandstudente kan ook registreer. Kontak Izette Cronje (miandra.crous@nwu.ac.za) vir meer inligting.

Registrasie

Die kursusgelde beloop R1 000 vir 2019. Die registrasievorm volg hieronder. Registrasie behels die volgende drie stappe: (1) voltooiing en inhandiging van die registrasievorm; (2) betaling van die kursusgelde, en (3) aflewering/e-pos van die bewys van betaling (by gebou F13 kantoor G12 of na izette.cronje@nwu.ac.za.)
 

Opsie 1: Betaling by kassiere op kampus

Die kursusgelde van R1 000 kan by die kampuskassiere in gebou F1 (Joon van Rooy Building). Die spesifieke kostestring is PC.3C00235.5604. Voorsien asseblief u voorletters en van, sowel as u studentenommer indien u reeds een ontvang het. Onthou asseblief ook om die kostestring aan die kassier te verskaf.
 

Option 2: Bankinbetaling of elektroniese oorbetaling

Naam van bank: ABSA

Takkode: 632005

Rekeningnommer: 670642313

Krediteur: NWU Potchefstroom (PUK NO. 3)

Verwysing: Gebruik asseblief u voorletter en van, gevolg deur 3C0235 (bv. JP.Swart / 3C0235).

(Hierdie verwysing word slegs deur ABSA se elektroniese bankdienste vereis. Lees dit in by "U rekeningnommer by NWU Diverse Ontvangste").
 

Registrasievoorwaardes

Die Skool vir Filosofie behou die reg voor om die kursus te kanselleer indien onvoldoende registrasies ontvang is. Indien dit gebeur, sal alle deelnemers verwittig word en alle gelde terugbetaal word. 

Registrasie vir die kursus mag tot 10 werksdae voor die kursus begin, gekanselleer word; kansellasies binne 10 dae verbeur terugbetaling van hul gelde. 
 

Registrasievorm