Kommunikasie in Veranderende Kontekste

Attie Gerber

Prof Attie Gerber
Medeprofessor en sameroeper van die subgroep Dokumentêre Video

 

 • PhD: PU vir CHO
 • MA: PU vir CHO
  +27 18 299 1644
  Gebou F2, Kamer G59

Elbé Kloppers

Dr. Elbé Kloppers
Senior lektor: Kommunikasie vir sosiale verandering

 

 • PhD: Noordwes-Universiteit
 • MA: Noordwes-Universiteit
  +27 18 299 1644
  Gebou F20, kamer G12

Lida Holtzhausen

Prof Lida Holtzhausen
Senior lektor en vakvoorsitter: Kommunikasie

 

 • PhD: Noordwes-Universiteit
 • M.Com: Noordwes-Universiteit
 • B.Com (Komm): Potchefstroomse Universiteit vir CHO
  +27 18 299 1649
  Gebou F20, Kamer G04

Thalyta Swanepoel

Dr. Thalyta Swanepoel
Senior lektor en sameroeper: Joernalistiek

 

 • PhD: Noordwes-Universiteit
 • MA: Noordwes-Universiteit
 • BA (Komm): Potchefstroomse Universiteit vir CHO
  +27 18 299 1655
  Gebou F20, Kamer 123

Hannelie Otto

Me. Hannelie Otto
Lektor: Kommunikasie, joernalistiek en korporatiewe organisasiemediabestuur

 

 • MA: Noordwes-Universiteit 
 • B.Bk: Potchefstroomse Universiteit vir CHO
  +27 18 299 1653
  Gebou F20, kamer G24

Louise Bezuidenhout

Dr Louise Bezuidenhout
Ontwikkelingskommunikasie, KSV kommunikasie, Korporatiewe kommunikasie Lektor

 

 • PhD : Noordwes-Universiteit
 • MA   : Universiteit van Pretoria
  +27 18 285 2302
  Gebou F20, kamer G13, Potchefstroom Kampus

Lynnette Fourie

Prof Lynnette Fourie
Professor en voorsitter van die navorsingsprogram Kommunikasie in Veranderende Kontekste
 • PhD: NWU
 • MA: PU vir CHO
 • BA (Hons): PU vir CHO
  +27 18 299 1644
  Gebou F20, Kamer G07

Marléne Wiggill

Prof Marléne Wiggill
Senior lektor: Kommunikasiebestuur

 

 • PhD: Noordwes-Universiteit
 • M.Bibl: Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
 • B.Bibl: UNISA
  +27 18 299 1641
  Gebou F20, kamer G17

Lucinda Sutton

Mev. Lucinda Sutton
Lektor: Korporatiewe kommunikasie en organisasiemediabestuur

 

 • MA: Noordwes-Universiteit
 • BA (Hons): Noordwes-Universiteit
 • Dip. (Projekbestuur): Noordwes-Universiteit se Besigheidskool
  +27 18 299 1537
  Gebou F20, Kamer G20

Grondslae Navorsing

Renato Coletto

Prof Renato Coletto
Professor
  +27 18 299 4353
  Gebou F13, kamer G10, Potchefstroomkampus

Anné Verhoef

Prof Anné Verhoef
Medeprofessor
  +27 18 299 1569
  Gebou F13, kamer G01, Potchefstroomkampus

Ananka Loubser

Dr Ananka Loubser
Senior Lektor
  +27 18 299 1566
  Gebou F13, kamerG04, Potchefstroomkampus

Jean du Toit

Dr Jean du Toit
Senior Dosent
  +27 18 299 1891
  Gebou F13, kamer G03, Potchefstroomkampus

Tinus van der Walt

Mr Tinus van der Walt
Lektor
  +27 18 299 1891
  Gebou F13, kamer G11, Potchefstroomkampus

Modernity and Coloniality

Pieter Heydenrych

Dr Pieter Heydenrych
Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge

 LLM (fokus op staatsreg en grondwetuitleg) (UNISA), LLB (fokus op staatsreg en jurisprudensie) (UNISA), BA Hons Politieke Wetenskap (met lof) (PU vir CHO), BA Politieke Wetenskap, Internasionale Politiek, Geskiedenis (met lof) (PU vir CHO) 

Deelname in plaaslike regering, Demokrasie, Demokratiese Teorie
  +27 18 299 1623
+27 18 299 4254
  Gebou F13, Kamer G45

Public Administration

Loraine Mzini

Professor Loraine Mzini
Adjunk Direkteur, Publieke Administrasie
MA in Ontwikkeling en Bestuur, Noordwes-Universiteit (Vaaldriehoekkampus), 2007
BA (HONS) in Publieke Administrasie, Vista Universiteit (Sebokengkampus), 2002
Openbare Finansies, Openbare Beleidsvorming en Plaaslike Regering en Volhoubare Ontwikkeling, Openbare Finansies, Openbare Beleidsvorming en Plaaslike Regering en Volhoubare Ontwikkeling
  +27 16 910 3462
+27 16 910 3449
  Gebou 11B, Kamer G38, Vaalkampus

Luni Vermeulen

Dr Luni Vermeulen
Waarnemende Direkteur, Publieke Administrasie

BA Politieke Wetenskap (UP), BA Hons Openbare Administrasie (UP), MPub Openbare Bestuur (UOVS), D Phill (UNISA)

Openbare menslike hulpbronbestuur, Talentbestuur, E-Leer, Kommunikasie en kliënt-gefokusde strategieë
  +27 18 299 1625
+27 18 299 4254
  Gebou F13, Kamer 143