ATKV-Skryfagentskap

 

Ons verskaf ’n diens aan voornemende skrywers op ten minste die volgende drie vlakke:

 • Lees en lewering van kommentaar op manuskripte van voornemende skrywers, en dit is teen vasgestelde tariewe.
 • Hulp aan skrywers van belowende manuskripte om hulle werk te ontwikkel en hulle in aanraking met uitgewers te bring.
 • Aanbied van opvolgdienste vir mense wat die kursusse bygewoon het wat die skool aanbied.

Bepalings

 • Alle manuskripte moet in 12 pt, 1½-spasiëring getik word.
 • Die agentskap onderneem om jou manuskrip teen ’n vasgestelde tarief te lees.
 • Die agentskap onderneem om kommentaar op manuskripte in die vorm van ’n skriftelike verslag te lewer.
 • Voorstelle vir die verbetering van die manuskripte sal waar moontlik gemaak word.
 • Die lees van die manuskrip sluit nie taalredigering in nie.
 • Die agentskap waarborg nie dat manuskripte deur uitgewers vir publikasie aanvaar sal word nadat dit gelees is nie.
 • Die agentskap sal die manuskrip binne ’n redelike tyd terugstuur.
 • Die agentskap sal verbeterde manuskripte herlees en die koste sal met die skrywer onderhandel word.