Kontak ons

 

Fisiese adres:
ATKV-Skryfskool
Kamer G04
Frans du Toit-gebou E9

Hoffmanstraat 11
Potchefstroom
2520

Posadres:
ATKV-Skryfskool
Noordwes-Universiteit
Privaat Sak X6001
Potchefstroom
2520

Kontakbesonderhede:
Tel.: +27 (0)18 299 1782/3
Faks: +27 (0)87 234 5006

Kobie.vanAswegen@nwu.ac.za