Oor Ons

 

Die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit (op die Potchefstroomkampus geleë) bied ’n verskeidenheid kort skryfkursusse aan vir enigeen wat kreatiewe skryfwerk wil aanpak of hulle vaardighede in kreatiewe skryfwerk wil verbeter. Die enigste toelatingsvereistes is ’n skryftalent en ’n passie vir kreatiewe skryfwerk. Sulke kursusse kan een tot vyf dae duur en dit kan ook by venues buite Potchefstroom aangebied word.

Die jaarlikse Winterskool vir skrywers strek oor vyf dae, met aandag aan drie van die genres van prosa, poësie, rubriekskrywing, kinder- en jeugliteratuur, ens. Vir voornemende liefdesverhaalskrywers is die jaarlikse Lenteskool die regte geleentheid – die kuns van die skryf van liefdesverhale word bespreek en prakties gedemonstreer.  ’n Kursus vir gemeenteskryfwerk word van tyd tot tyd op ’n Saterdag aangebied en fokus op die inhoud en uitleg van gemeentepublikasies.

Die Skryfskool bied voorts jaarliks ten minste vier kortkursusse vir jong skrywers by verskillende venues in Suid-Afrika aan. Sulke “kanselierskursusse” word moontlik gemaak deur die NWU se Kanselierstrust en word gewoonlik op ’n Vrydag en/of Saterdag aangebied.

Kursusse wat op aanvraag aangebied word, is ’n ander moontlikheid. Jy is welkom om ons met sulke versoeke te nader.