Oor ons

Die Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk (SAPT) is verantwoordelik vir die onderrig van modules, op die Potchefstroomkampus van die NWU, wat studente help om die nodige akademiese geletterdheidsvaardighede te ontwikkel en te bemeester sodat hulle effektief in ʼn akademiese omgewing kan funksioneer.

Ten einde studente by te staan om hul volle akademiese potensiaal te bereik, word hul akademiese geletterdheidsvlak vroegtydig vasgestel deur middel van ʼn plasingstoets (Toets van Akademiese Geletterdheidsvlakke – TAG) wat aan die begin van die jaar geskryf word en waarvolgens die student in ʼn toepaslike module geplaas word. Hierdie akademiese geletterdheidsmodules is verplig vir voltydse sowel as afstandstudente. Vir voltydse studente word die module in beide Afrikaans en Engels aangebied en vir afstandstudente slegs in Engels.

SAPT het noue bande met die NWU-Skryfsentrum, ʼn gratis diens wat studente bystaan met die beplanning en strukturering van akademiese skryfstukke, ongeag jaar, fakulteit en vakgebied. Besoek die Skryflab vir meer inligting.

As ʼn bykomende diens bied SAPT op versoek kort werkswinkels vir nagraadse groepe aan. Elke werkswinkel word na gelang van die spesifieke groep se behoeftes en spesifikasies aangepas. Fokusareas van hierdie werkswinkels sluit die skryf van effektiewe navorsingsvoorstelle, literatuurstudies, akademiese argumente en die vestiging van ʼn eie akademiese stem in.