Personeel - Kommunikasiestudies

  Mr Andre Gouws

  Dosent: Joernalistiek en mediastudies, korporatiewe kommunikasie
  +27 18 299 1643
  andre.gouws@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer 121, Potchefstroom
MA (Journalism and Media Studies): Rhodes University, BA (Political Science): University of Johannesburg  

  Mev Anette Degenaar

  Lektor: Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 299 1637
  Anette.Degenaar@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kantoor G19, Potchefstroom
BKom (Komm), MA (Kommunikasie) NWU

  Dr Chilombo Banda

  Lektor: Massakommunikasie en Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 389 2438
  chilombo.mbenga@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kantoor 219, Mafikeng
BA, BA Hons (Kommunikasie); MA (Media Teorie & Praktyk)
  Massakommunikasie en Korporatiewe Kommunikasie

  Me Cornia Pretorius

  Dosent: Joernalistiek
  +27 18 299 1655
  cornia.pretorius@nwu.ac.za
  Gebou F20, kamer 123 , Potchefstroom
MA in Joernalistiek

  Mr Mooki Lobelo

  Adjunkdirekteur (Mahikengkampus) & Lektor: Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 389 2599
  Mooki.Lobelo@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Block C, kamer 106, Mafikeng
MA in korporatiewe kommunikasie

  Mnr Phil Pretorius

  Lektor: Film & Kommunikasie
  +27 16 910 3487
  phil.pretorius@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kantoor 110, Vanderbijlpark
MA Kommunikasie

  Mej Rethabile Isaacs

  Doesent
  +27 18 299 1536
  31554326@nwu.ac.za
  Gebou F20 Kantoor G20, Potchefstroom
B.A Hons (Korporatiewe en Bemarkingskommunikasie) UOVS

  Me Rochè Artz

  Junior Lektor: Korporatiewe Kommunikasie & Joernalistiek
  +27 16 910 3448
  roche.artz@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kantoor 113, Vanderbijlpark
BA (Kommunikasie); BA (Hons) Journalistiek

  Dr Tshepang Bright Molale

  Senior Lektor
  +27 18 389 2253
  Bright.molale@nwu.ac.za
  Algemene ADC-gebou, Blok A, Kamer 214, Mafikeng
MA (NWU)
   Mediastudie, Uitsaaijoernalistiek, Kommunikasie vir Ontwikkeling en Sosiale Verandering (Deelnemende Kommunikasie)

  Dr Tsietsi Mmutle

  Lektor: Kommunikasie
  +27 18 389 2553
  tsietsi.mmutle@nwu.ac.za
  Algemene ADC-gebou, Blok A, Kamer 237, Mafikeng
PhD (UP); MA (NWU)

  Prof William E. Heuva

  Mede-professor en Programkoördineerder
  +27 18 289 2216
  william.heuva@nwu.ac.za
  ADC Gebou, Kamer 145, Mafikeng
PhD (UKZN); MA (Rhodes); BA (Hons.); BA
  Critical political economy of communication; Communication (telecoms, media and ICTs) policies and regulations (laws); Sociology of the media (including the ‘new media’); Media and information literacy and media history.

  Dr Ndivhoniswani Aaron Tshidzumba

  Medeprofessor
  +27 18 285 2053
  16190149@nwu.ac.za
  Blok A, Kamer 156, Mafikeng
BA, U.E.D (Univen); B Comm (Hons.); MA Comm (NWU); PhD (NWU)

  Dr. Elbé Kloppers

  Senior lektor: Ontwikkelingskommunikasie en Navorsing
  +27 18 299 1644
  Elbe.Kloppers@nwu.ac.za
  Gebou F20, kamer G12, Potchefstroom
PhD: Noordwes-Universiteit; MA: Noordwes-Universiteit

  Prof Lida Holtzhausen

  Direkteur, Skool vir Kommunikasie
  +27 18 299 1649
  Lida.Holtzhausen@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer G04, Potchefstroom
PhD: Noordwes-Universiteit; M.Com: Noordwes-Universiteit; B.Com (Komm): Potchefstroomse Universiteit vir CHO  

  Dr. Thalyta Swanepoel

  Senior lektor: Joernalistiek & Media Studies
  +27 18 299 1655
  Thalyta.Swanepoel@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer 123, Potchefstroom
PhD: Noordwes-Universiteit; MA: Noordwes-Universiteit; BA (Komm): Potchefstroomse Universiteit vir CHO

  Me. Hannelie Otto

  Lektor: Kommunikasie, Joernalistiek & Ontwikkelingskommunikasie
  +27 18 299 1653
  Hannelie.Otto@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer G24, Potchefstroom
MA: Noordwes-Universiteit; B.Bk: Potchefstroomse Universiteit vir CHO

  Dr Louise Bezuidenhout

  Senior lektor: Ontwikkelingskommunikasie, KSV Kommunikasie & Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 285 2302
  louise.bezuidenhout@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer G13, Potchefstroom
PhD: Noordwes-Universiteit; MA: Universiteit van Pretoria

  Prof Lynnette Fourie

  Direkteur:Sosiale Transformasie (Prof. & Voorsitter:Navorsingsprogram:Komm. In Veranderde Kontekste)
  +27 18 299 1644
  Lynnette.Fourie@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G16, Potchefstroom
PhD: NWU; MA: PU vir CHO; BA (Hons): PU vir CHO  

  Mev. Marcell Smit

  Lektor: Kommunikasie
  +27 18 299 1643
  20050747@nwu.ac.za
  Building F20, Room 121, Potchefstroom
​MA: Noordwes-Universiteit; BA (Hons): Noordwes-Universiteit

  Dr Lucinda Bella-May Sutton

  Lektor: Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 299 1537
  lucinda.sutton@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer G20, Potchefstroom
MA: Noordwes-Universiteit; BA (Hons): Noordwes-Universiteit; Dip. (Projekbestuur): Noordwes-Universiteit se Besigheidskool