Personeel - Politiek

  Prof Andre Duvenhage

  Navorser
  +27 18 299 1750
  andre.duvenhage@nwu.ac.za
  Gebou F13, Potchefstroomkampus,

  Prof Herman J. van der Elst

  Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge - Medeprofessor
  +27 16 910 3452
  Herman.VanDerElst@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G02, Vanderbijlpark
M.A. Politieke Wetenskappe (UP), PH.D Openbare Bestuur en Administrasie (NWU) Grondhervorming, Internasionale politiek, Afrikapolitiek  

  Dr Piet Croucamp

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  piet.croucamp@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G23, Vanderbijlpark
PhD
  Geweld, politieke risiko en demokrasie

  Dr Gideon van Riet

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 299 1628
  Gideon.vanRiet@nwu.ac.za
  Gebou F13. Kamer G47, Potchefstroom
MA Internasionale Studies - (US) (2006), BA Hons Politieke Wetenskap (Cum Laude) (US) (2004), DLitt et Phil (UJ) 2015
   Post-industriële Kapitalisme, Ramp en Risiko studie, Teorieë van Imperialisme

  Dr Jan Venter

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 299 1631
  Jan.Venter@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G46, Potchefstroom
MA in Politieke Wetenskap - (NWU) (2001), BA Hons Politieke Wetenskap  (voormalige PU vir CHO) (1993)
  Ideologie, Filosofie en Politieke Transformasie

  Dr Pieter Heydenrych

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 299 1623
  Pieter.Heydenrych@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G45, Potchefstroom
 LLM (fokus op staatsreg en grondwetuitleg) (UNISA), LLB (fokus op staatsreg en jurisprudensie) (UNISA), BA Hons Politieke Wetenskap (met lof) (PU vir CHO), BA Politieke Wetenskap, Internasionale Politiek, Geskiedenis (met lof) (PU vir CHO) 
  Deelname in plaaslike regering, Demokrasie, Demokratiese Teorie

  Mnr Sysman Motloung

  Dosent, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 16 910 3347
  sysman.motloung@nwu.ac.za
  Gedbou 11B, Kantoor G25, Vanderbijlpark
MA Politieke Studies
  Politieke filosofie, Hidropolitiek, Afrika-politiek, Sosiale bewegings