Gideon van Riet

Title
Dr
Name and surname
Gideon van Riet
Job title
Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Telephone
+27 18 299 1628
Fax
+27 18 299 4254
E-mail
Gideon.vanRiet@nwu.ac.za
Physical address
Gebou F13. Kamer G47
Campus
Potchefstroom
Qualifications

MA Internasionale Studies - (US) (2006), BA Hons Politieke Wetenskap (Cum Laude) (US) (2004), DLitt et Phil (UJ) 2015

Expertise
Post-industriële Kapitalisme, Ramp en Risiko studie, Teorieë van Imperialisme
Background

My navorsingsbelangstelling is in kritiese sekuriteitstudies, wyd gedefinieer, maar meestal met 'n stedelike fokus: My onlangse navorsing maak gebruik van baie van die verskillende 'skole' binne hierdie veld en 'n verskeidenheid ander teoretiese perspektiewe, insluitend teorieë van hegemonie, vredestudies en post-strukturalisme. Ek pas hierdie optika toe op die velde van rampbestuur en die probleem van misdaad en die reaksie daarop in Suid-Afrika.
My huidige werk poog om die infrastruktuurbenadering tot sekuriteitstudies uit te brei, gebaseer op primêre en sekondêre data.