Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk

Tobie van Dyk

Dosent in toegepaste linguistiek en akademiese geletterdheid

BA; BA Hons; HED; MA; PhD

25 Jaar akademiese kundigheid in hoofsaaklik taal vir spesifieke doeleindes.
  +27 18 299 1551
   Gebou E9 - 217, Potchefstroom, Potchefstroom

Akademiese Geletterdheid

Dr Mariska Nel

Hoof van SAPT: Potchefstroomkampus & Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU) 

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek; Forensiese Linguistiek
  +27 18 299 1043
   Gebou F4 - 108, Potchefstroom

Me Amanda Potgieter

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA Ed (UP); BEd (UNISA); MEd (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Onderrig-leer; Onderrigsielkunde; Holistiese Leerderontwikkeling in Diverse Kontekste
  +27 18 299 1040
   Gebou F4 - 103, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn

Mnr Cobus Ackermann

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA (Komm.), Hons. (Psig.), MA (Psig.) (NWU)

  +27 18 285 2210
   Gebou F4-109A, Potchefstroom

Dr Elsa Meihuizen

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

HOD (US); MA (UKZN); PhD (US) 

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpusstudies; Tekskritiek
  +27 18 299 1041
   Gebou F4-104, Potchefstroom

Me Gonneke Groenen

Junior Lektor in Akademiese Geletterdheid: Afstandonderrig

BEd (HAN); BA; BA Hons (NWU) 

Beskrywende & Toegepaste Taalkunde; Grammatikalisering; e-Leer
  +27 18 299 1046
   Gebou F4-101, Potchefstroom

Dr Henk Louw

Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid

Ph.D. Toegepaste taalkunde, MA Toegepaste taalkunde, BA Hons., BA

Akademiese skryfwerk
  +27 18 299 1049
   Gebou F4 - 110, Potchefstroom
LinkedIn Google Scholar

Mnr Jaco Fourie

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1038
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Mnr Jansen Vermeulen

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 ****
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Me Karien Seymore

Senior Administratiewe Beampte
  +27 18 299 1045
   Gebou F4-108A, Potchefstroom

Me Kedumetse Mothlankane

Dosent in Akademiese Geletterdheid

BA Drama (UP); BA Hons (Engels); MA Engels (NWU)

Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1050
   Gebou F4 - 102, Potchefstroom

Dr Kristien Andrianatos

Dosent: Akademiese Geletterdheid by die OAL

Baccalaureus in Inligtingkunde (UP), Nagraadse sertifikaat in Onderwys (UP), BEdHons (NWU), MEd (NWU), PhD in kurrikulumontwikkeling (NWU)

Lees in hoër onderwys en multimodale vermengde leer binne die veld van akademiese geletterdheid.
  +27 18 299 1045
   Gebou F4, Kamer 108A, Potchefstroom, Potchefstroom
Research Gate

Dr Maricel Botha

Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (UP); PhD (UJ) 

Vertaalkunde; Letterkundige Vertaling; Vertalingssosiologie
  +27 18 285 2648
   Gebou F4 – 109, Potchefstroom

Mev Retha Schwanke

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering
  +27 18 299 1044
   Gebou F4 - 107, Potchefstroom
Google Scholar

Me Susan Adora Okpala

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  018 299 1038
   Gebou F4-101, Potchefstroom

Dr Susan Marais

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA; PhD

Engelse Letterkunde; Postmoderne Letterkunde; Postkoloniale Letterkunde; Genre teorie; Narratologie
  +27 18 299 1047
   Gebou F4-107a, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn Google Scholar

Mnr Themba Marvin Makhubele

Junior Dosent

BA; BA Hons; MA 

Akademiese geletterdheid, Engels vir spesifieke doeleindes, Toegepaste taalkunde
  +27 18 299 1042
   Gebou F4, Kamer 105, Potchefstroom

Dr Zanétte Meintjes

Senior Lektor

BA; BA Hons; HOD; MA; PhD (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek
  +27 18 299 1043
   Gebou F4 - 106, Potchefstroom
Google Scholar