Die Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks fokus in sy navorsing op spesifieke aspekte van linguistiek, toegepaste linguistiek, taaltegnologie en literatuur. Elk van hierdie gebiede word verdeel in ʼn subprogram waar navorsing met ʼn spesifieke fokus binne bepaalde projekte plaasvind.

Dit is ook die middelpunt van ontwikkeling op die gebied van digitale geesteswetenskappe. In 2016 was die fokus op die verdere implementering van die strategiese plan wat in 2014 in werking gestel is, met spesifieke fokus op die motivering van personeel en die handhawing van navorsingsuitsette.

Ons kernvaardighede is op die gebied van beskrywende linguistiek, taaltoetsing (veral die assessering van akademiese geletterdheid), die onderrig en leer van akademiese geletterdheid, literêre kritiek en verskeie terreine met betrekking tot taaltegnologie, waar CTexT steeds ʼn beduidende ontwikkelingsrol vervul.

 

Nuus

A ‘Safrican at Cambridge’: Unique WW2 Diary retrieved and published