Personeel

  Prof Tobie van Dyk

  Hoof: Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk
  +27 18 299 4570
  tobie.vandyk@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 217, Potchefstroom
BA; BA Hons; HED; MA; PhD
  Toegepaste Linguistiek; Taaltoetsing; Akademiese Geletterdheid

  Dr Mariska Nel

  Vakvoorsitter & Senior Lektor van Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1043
  20728395@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 108, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA; PhD (NWU) 
  Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek; Forensiese Linguistiek

  Me Amanda Potgieter

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1040
  amanda.potgieter@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 103, Potchefstroom
BA Ed (UP); BEd (UNISA); MEd (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Onderrig-leer; Onderrigsielkunde; Holistiese Leerderontwikkeling in Diverse Kontekste

  Mnr Cobus Ackermann

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 285 2210
  Cobus.Ackermann@nwu.ac.za
  Gebou F4-109A, Potchefstroom
BA (Komm.), Hons. (Psig.), MA (Psig.) (NWU)

  Dr Elsa Meihuizen

  Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1041
  Elsa.meihuizen@nwu.ac.za
  Gebou F4-104, Potchefstroom
HOD (US); MA (UKZN); PhD (US) 
  Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpusstudies; Tekskritiek

  Me Gonneke Groenen

  Junior Lektor in Akademiese Geletterdheid: Afstandonderrig
  +27 18 299 1046
  24690813@nwu.ac.za
  Gebou F4-101, Potchefstroom
BEd (HAN); BA; BA Hons (NWU) 
  Beskrywende & Toegepaste Taalkunde; Grammatikalisering; e-Leer

  Dr Henk Louw

  Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1049
  henk.louw@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 110, Potchefstroom
Ph.D. Toegepaste taalkunde, MA Toegepaste taalkunde, BA Hons., BA
  Akademiese skryfwerk

  Mnr Jaco Fourie

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1038
  11801751@nwu.ac.za
  Gebou F4-113A, Potchefstroom

  Mnr Jansen Vermeulen

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 ****
  Jansen1933@gmail.com
  Gebou F4-113A, Potchefstroom

  Me Karien Seymore

  Senior Administratiewe Beampte
  +27 18 299 1045
  ALDEA@nwu.ac.za
  Gebou F4-108A, Potchefstroom

  Me Kedumetse Mothlankane

  Dosent in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1050
  22046216@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 102, Potchefstroom
BA Drama (UP); BA Hons (Engels); MA Engels (NWU)
  Akademiese Geletterdheid

  Dr Kristien Andrianatos

  Dosent: Akademiese Geletterdheid by die OAL
  +27 18 299 1045
  13132873@nwu.ac.za
  Gebou F4, Kamer 108A, Potchefstroom, Potchefstroom
Baccalaureus in Inligtingkunde (UP), Nagraadse sertifikaat in Onderwys (UP), BEdHons (NWU), MEd (NWU), PhD in kurrikulumontwikkeling (NWU)
  Lees in hoër onderwys en multimodale vermengde leer binne die veld van akademiese geletterdheid.

  Dr Maricel Botha

  Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 285 2648
  31505708@nwu.ac.za
  Gebou F4 – 109, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA (UP); PhD (UJ) 
  Vertaalkunde; Letterkundige Vertaling; Vertalingssosiologie

  Mev Retha Schwanke

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1044
  Retha.Schwanke@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 107, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering

  Me Susan Adora Okpala

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  018 299 1038
  Adorasusan@gmail.com
  Gebou F4-101, Potchefstroom

  Dr Susan Marais

  Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1047
  11660139@nwu.ac.za
  Gebou F4-107a, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA; PhD
  Engelse Letterkunde; Postmoderne Letterkunde; Postkoloniale Letterkunde; Genre teorie; Narratologie

  Mnr Themba Marvin Makhubele

  Junior Dosent
  +27 18 299 1042
  35406186@nwu.ac.za
  Gebou F4, Kamer 105, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA 
  Akademiese geletterdheid, Engels vir spesifieke doeleindes, Toegepaste taalkunde

  Dr Zanétte Meintjes

  Senior Lektor
  +27 18 299 1043
  13265369@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 106, Potchefstroom
BA; BA Hons; HOD; MA; PhD (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek