Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge - personeel

  Mr Frank Lekaba

  Lektor, Politiek en Internasionale Verhoudinge
  +27 16 910 3661
  Frank.Lekaba@nwu.ac.za
Meesters in Sosiale wetenskap met Internationale Betrekkinge

  Dr Gideon van Riet

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 299 1628
  Gideon.vanRiet@nwu.ac.za
  Gebou F13. Kamer G47, Potchefstroom
MA Internasionale Studies - (US) (2006), BA Hons Politieke Wetenskap (Cum Laude) (US) (2004), DLitt et Phil (UJ) 2015
   Post-industriële Kapitalisme, Ramp en Risiko studie, Teorieë van Imperialisme

  Prof Herman J. van der Elst

  Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge - Medeprofessor
  +27 16 910 3452
  Herman.VanDerElst@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G02, Vanderbijlpark
M.A. Politieke Wetenskappe (UP), PH.D Openbare Bestuur en Administrasie (NWU) Grondhervorming, Internasionale politiek, Afrikapolitiek  

  Dr Jan Venter

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 299 1631
  Jan.Venter@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G46, Potchefstroom
MA in Politieke Wetenskap - (NWU) (2001), BA Hons Politieke Wetenskap  (voormalige PU vir CHO) (1993)
  Ideologie, Filosofie en Politieke Transformasie

  Dr Jonathan Oshupeng Maseng

  Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  018 389 2200
  Oshupeng.maseng@nwu.ac.za
  ADC-gebou, Blok A, Kamer 236, Mafikeng
BA (Hons), Vredestudies en Internasionale Betrekkinge, MA Politieke Wetenskappe, Doktor in die Wysbegeerte in Sosiale Wetenskappe
  Suid-Afrikaanse politiek met spesifieke verwysing na beleid en bestuurskwessies; Hervorming van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad; Migrasie, Sosiale Samehorigheid en Afrika-Kontinentale Integrasie.

  Mnr Kgame A. Molope

   Lektor: Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 389 2153
  kgame.molope@nwu.ac.za
  A3, B 253. Mahikengkampus, Mafikeng
MA Vrede Studies en Internasionale Verhoudinge
  Internasionale politieke ekonomie, regionalisme: Rim in die Indiese Oseaan

  Prof Lere Amusan

  Professor, Politieke Studies en Internasionale Betrekkinge
  +27 18 389 2493
  Lere.amusan@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kamer G143, Mafikeng

  Me Mamokete Mokoko

  Senior Administratiewe Assistent van Prof Victor Ojakorotu
  +27 18 389 2903
  20560702@nwu.ac.za

  Me Naledi O. Modise

  Junior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 389 2919
  naledi.modise@nwu.ac.za
  Gebou G139, Mafikeng
Honneurs Baccalaureus Scientiae in Politieke Studies en Internasionale Betrekkinge
  Kiesersgedrag, Verkiesings en Verkiesingstelsels en Politieke Deelname

  Dr Piet Croucamp

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  piet.croucamp@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G23, Vanderbijlpark
PhD
  Geweld, politieke risiko en demokrasie

  Dr Pieter Heydenrych

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 299 1623
  Pieter.Heydenrych@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G45, Potchefstroom
 LLM (fokus op staatsreg en grondwetuitleg) (UNISA), LLB (fokus op staatsreg en jurisprudensie) (UNISA), BA Hons Politieke Wetenskap (met lof) (PU vir CHO), BA Politieke Wetenskap, Internasionale Politiek, Geskiedenis (met lof) (PU vir CHO) 
  Deelname in plaaslike regering, Demokrasie, Demokratiese Teorie

  Mnr Sysman Motloung

  Dosent, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 16 910 3347
  sysman.motloung@nwu.ac.za
  Gedbou 11B, Kantoor G25, Vanderbijlpark
MA Politieke Studies
  Politieke filosofie, Hidropolitiek, Afrika-politiek, Sosiale bewegings

  Prof Victor Ojakorotu

  Adjunk Direkteur, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 389 2259
  victor.ojakorotu@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kamer G135, Mafikeng
BSc (Hons) Internasionale Betrekkinge - (Ife) (1995), MSc Internasionale Betrekkinge - (Ife) (1998), PhD Internasionale Betrekkinge (WITS) (2007)
  Afrika Politiek, Nigerië, Konflik en Vrede, Omgewings Politiek en Sekuriteit