Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge - personeel

  Dr Benjamin Rapanyane

  Dosent
  0183892093
  39665089@nwu.ac.za
  Kamer B223, Mahikeng
 BA Honneurs in Internasionale Betrekkinge (UL) - 2018, MA Internasionale Betrekkinge (UL) - 2020 en PhD Internasionale Betrekkinge (UL) - 2023
  Buitelandse Beleidsanalise, Afrosentriese en Dekoloniale Studies en Strategiese en Konflikstudies

  Prof Gideon van Riet

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 299 1628
  Gideon.vanRiet@nwu.ac.za
  Gebou F13. Kamer G47, Potchefstroom
 MA Internasionale Studies - (US) (2006), BA Hons Politieke Wetenskap (Cum Laude) (US) (2004), DLitt et Phil (UJ) 2015
   Post-industriële Kapitalisme, Ramp en Risiko studie, Teorieë van Imperialisme

  Prof Herman J. van der Elst

  Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge - Medeprofessor
  +27 16 910 3452
  Herman.VanDerElst@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G02, Vanderbijlpark
  M.A. Politieke Wetenskappe (UP), PH.D Openbare Bestuur en Administrasie (NWU) Grondhervorming, Internasionale politiek, Afrikapolitiek  

  Dr Jan Venter

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 299 1631
  Jan.Venter@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G46, Potchefstroom
  MA in Politieke Wetenskap - (NWU) (2001), BA Hons Politieke Wetenskap  (voormalige PU vir CHO) (1993)
  Ideologie, Filosofie en Politieke Transformasie

  Mnr Kgame A. Molope

   Lektor: Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 389 2153
  kgame.molope@nwu.ac.za
  A3, B 253. Mahikengkampus, Mahikeng
  MA Vrede Studies en Internasionale Verhoudinge
  Internasionale politieke ekonomie, regionalisme: Rim in die Indiese Oseaan

  Prof Lere Amusan

  Professor, Politieke Studies en Internasionale Betrekkinge
  +27 18 389 2493
  Lere.amusan@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kamer G143, Mahikeng

  Me Naledi Modise

  Junior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 389 2919
  naledi.modise@nwu.ac.za
  Gebou G139, Mahikeng
  Honneurs Baccalaureus Scientiae in Politieke Studies en Internasionale Betrekkinge
  Kiesersgedrag, Verkiesings en Verkiesingstelsels en Politieke Deelname

  Dr Piet Croucamp

  Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  piet.croucamp@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G23, Vanderbijlpark
  PhD
  Geweld, politieke risiko en demokrasie

  Dr Pumlani Majavu

  Dosent
  +27 18 389 2333
  pumlani.majavu@nwu.ac.za
  Gebou A3 Block B; Kamer 227, Mahikeng
  Geslag, politieke ideologieë, ras en politieke geweld

  Prof Victor Ojakorotu

  Adjunk Direkteur, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
  +27 18 389 2259
  victor.ojakorotu@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kamer G135, Mahikeng
  BSc (Hons) Internasionale Betrekkinge - (Ife) (1995), MSc Internasionale Betrekkinge - (Ife) (1998), PhD Internasionale Betrekkinge (WITS) (2007)
  Afrika Politiek, Nigerië, Konflik en Vrede, Omgewings Politiek en Sekuriteit