Publieke Administrasie - personeel

  Prof Barry Hanyane

  Professor, Publieke Administrasie
  +27 18 299 4332
  Barry.Hanyane@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 150, Potchefstroom

  Ms Christa de Wet

  Lecturer, Public Administration
  +27 18 299 1748
  Christa.dewet@nwu.ac.za
  Building F13, Room 140, Potchefstroom
NHED, MPA (NWU)
  Public Management, Senior Management Skills, Democratic Development Statements, Project Management, Strategic Planning, Performance Management

  Prof Costa Hofisi

  Professor, Publieke Administrasie
  +27 16 910 3455
  costa.hofisi@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G37, Vanderbijlpark
PhD, MPA, HPA, PDHET, PDME
  Openbare sektor innovasie, openbare beleid, monitering en evaluering, navorsingsmetodes

  Prof Loraine Boitumelo Mzini

   Adjunk Direkteur, Publieke Administrasie
  +27 16 910 3462
  Tumi.mzini@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G38, Vaalkampus, Vanderbijlpark
MA in Ontwikkeling en Bestuur, Noordwes-Universiteit (Vanderbijlparkkampus), 2007 BA (HONS) in Publieke Administrasie, Vista Universiteit (Sebokengkampus), 2002
  Openbare Finansies, Openbare Beleidsvorming en Plaaslike Regering en Volhoubare Ontwikkeling, Openbare Finansies, Openbare Beleidsvorming en Plaaslike Regering en Volhoubare Ontwikkeling

  Prof Luni Vermeulen

  Dosent, Publieke Administrasie
  +27 18 299 1625
  Luni.Vermeulen@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 128, Potchefstroom
BA Politieke Wetenskap (UP), BA Hons Openbare Administrasie (UP), MPub Openbare Bestuur (UOVS), D Phill (UNISA)
  Openbare menslike hulpbronbestuur, Talentbestuur, E-Leer, Kommunikasie en kliënt-gefokusde strategieë

  Prof Melvin Diedericks

  Senior Dosent, Publieke Administrasie
  +27 18 299 1629
  Melvin.Diedericks@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 148, Potchefstroom
BA  Hons Ontwikkeling en Bestuur (PU vir CHO), MA Ontwikkeling en Bestuur (NWU), PhD (NWU)
  Plaaslike Regering, Waterhulpbron-bestuur

  Prof MuhIya, Tshombe Lukamba

  Medeprofessor, Publieke Administrasie
  +27 16 10 3374
  MT.lukamba@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G35, Vanderbijlpark
PhD
  Openbare Beleid, Openbare Privaat Vennootskap, Openbare Sektorhervorming, en Energiebeleid

  Me Pinky Lerato Sono

  Dosent, Publieke Administrasie
  +27 18 299 ****
  37064185@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 149, Potchefstroom
BAdmin Openbare Bestuur (UP), BAdmin (Hons) Openbare Bestuur (UP), MAdmin Openbare Bestuur (UP)
  Openbare Bestuur