Voorgestelde kurrikulum vir BA in Taaltegnologie. Let daarop dat hierdie inligting nog onderhewig is aan die nodige goedkeuring.

 

Wat is Taaltegnologie?

Taaltegnologie maak die interaksie tussen mens en masjien (rekenaars) makliker deurdat dit mense toelaat om in natuurlike taal (soos isiZulu of Afrikaans) met rekenaars te kommunikeer. Taaltegnoloë “leer” rekenaars daarmee om menslike kommunikasie (spraak en teks) te verstaan en te produseer sodat mense toegang tot nuwe tegnologieë het in die taal van hul keuse.

Jaarvlak 1: Eerste semester

Tale (Kies twee):

Afrikaans: Taal sonder grense

Duits: Duits elementêr 1

Engels: Introduction to literary genres (I)

Frans: Frans vir beginners 1

Setswana: Geskiedenis van die Tswana-ortografie; kommunikasievaardighede of

Inleidende grammatika en taalvaardigheid

Rekenaarwetenskap: Inleiding tot rekenaars en programmering

Statistiek: Beskrywende Statistiek

Wiskunde (Kies een):

Wiskunde: Inleidende Algebra en Analise I

Wiskunde: Basiese Wiskundige Tegnieke

 

Jaarvlak 1: Tweede semester

Akademiese Geletterdheid

Tale (Two of the following, succeeding modules elected in the first semester):

Afrikaans: Afrikaanse en Nederlandse taal- en literatuurstudie: teks en konteks – die taal van tekste

Duits: Duits elementêr 2

Engels: Introduction to literary genres (II) and grammatical analysis

Frans: Frans vir beginners 2

Setswana: Grammatika en taalvaardigheid of Inleiding tot die Tswana-grammatika, morfologie en tradisionele letterkunde

Rekenaarwetenskap: Programming I

Taaltegnologie: Inleidend

Statistiek: Inleidende Statistiese Inferensie