Dr Gideon van Riet
MA Internasionale Studies - (US) (2006), BA Hons Politieke Wetenskap (Cum Laude) (US) (2004), DLitt et Phil (UJ) 2015
  Post-industriële Kapitalisme, Ramp en Risiko studie, Teorieë van Imperialisme
Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 18 299 1628
+27 18 299 4254
Gebou F13. Kamer G47, Potchefstroom
Prof Herman J. van der Elst
M.A. Politieke Wetenskappe (UP), PH.D Openbare Bestuur en Administrasie (NWU) Grondhervorming, Internasionale politiek, Afrikapolitiek  
Mede Professor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 16 910 3452
Gebou 11B, Kamer G02, Vanderbijlpark
Dr Jan Venter
MA in Politieke Wetenskap - (NWU) (2001), BA Hons Politieke Wetenskap  (voormalige PU vir CHO) (1993)
 Ideologie, Filosofie en Politieke Transformasie
Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 18 299 1631
+27 18 299 4254
Gebou F13, Kamer G46, Potchefstroom
Dr Jonathan Oshupeng Maseng
BA (Hons), Vredestudies en Internasionale Betrekkinge, MA Politieke Wetenskappe, Doktor in die Wysbegeerte in Sosiale Wetenskappe
 Suid-Afrikaanse politiek met spesifieke verwysing na beleid en bestuurskwessies; Hervorming van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad; Migrasie, Sosiale Samehorigheid en Afrika-Kontinentale Integrasie.
Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
018 389 2200
ADC-gebou, Blok A, Kamer 236, Mafikeng
Mnr KGame A. Molope
MA Vrede Studies en Internasionale Verhoudinge
 Internasionale politieke ekonomie, regionalisme: Rim in die Indiese Oseaan
Lektor: Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 18 389 2153
A3, B 253. Mafikengkampus, Mafikeng
Prof Lere Amusan
Professor, Politieke Studies en Internasionale Betrekkinge
+27 18 389 2493
Gebou A2, Kamer G143, Mafikeng
Me Naledi O. Modise
Honneurs Baccalaureus Scientiae in Politieke Studies en Internasionale Betrekkinge
 Kiesersgedrag, Verkiesings en Verkiesingstelsels en Politieke Deelname
Junior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 18 389 2919
Gebou G139, Mafikeng
Dr Norman Sempijja
PhD Internasionale Politiek, M.A Diplomatieke Studies en B.A Maatskaplike Wetenskappe
 Internasionale Betrekkinge, Sekuriteitstudies, Inter-Organisatoriese Samewerking, Politieke Filosofie
Senior Lektor, Politiek en Internasionale Betrekkinge
+27 18 389 2333
Gebou J35, Kamer G133, Mafikeng
Mnr Ontiretse Lionel Keebine
BA Komm; Hons (Vredestudies en Internasionale Betrekkinge); MA (Vredestudies en Internasionale Betrekkinge)
 Vredestudies en Internasionale Betrekkinge
Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 18 389 2093
G 141, J Blok, Mafikeng
Dr Piet Croucamp
PhD
 Geweld, politieke risiko en demokrasie
Senior Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
Gebou 11B, Kamer G23, Vanderbijlpark
Dr Pieter Heydenrych
 LLM (fokus op staatsreg en grondwetuitleg) (UNISA), LLB (fokus op staatsreg en jurisprudensie) (UNISA), BA Hons Politieke Wetenskap (met lof) (PU vir CHO), BA Politieke Wetenskap, Internasionale Politiek, Geskiedenis (met lof) (PU vir CHO) 
 Deelname in plaaslike regering, Demokrasie, Demokratiese Teorie
Lektor, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 18 299 1623
+27 18 299 4254
Gebou F13, Kamer G45, Potchefstroom
Mnr Sysman Motloung
MA Politieke Studies
 Politieke filosofie, Hidropolitiek, Afrika-politiek, Sosiale bewegings
Dosent, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 16 910 3347
Gedbou 11B, Kantoor G25, Vanderbijlpark
Prof Victor Ojakorotu
BSc (Hons) Internasionale Betrekkinge - (Ife) (1995), MSc Internasionale Betrekkinge - (Ife) (1998), PhD Internasionale Betrekkinge (WITS) (2007)
 Afrika Politiek, Nigerië, Konflik en Vrede, Omgewings Politiek en Sekuriteit
Adjunk Direkteur, Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge
+27 18 389 2259
Gebou A2, Kamer G135, Mafikeng