Prof Barry Hanyane
Professor, Publieke Administrasie
+27 18 299 4332
+27 18 299 4254
Gebou F13, Kamer 150, Potchefstroom
Me Christa de Wet
NHED, MPA (NWU)
 Openbare Bestuur, Senior bestuur vaardighede, Demokratiese Ontwikkelingsstate, Projekbestuur, Strategiese Beplanning, Prestasiebestuur
Dosent, Publieke Administrasie
+27 18 299 1748
+27 18 299 4254
Gebou F13, Kamer 140, Potchefstroom
Prof Costa Hofisi
PhD, MPA, HPA, PDHET, PDME
 Openbare sektor innovasie, openbare beleid, monitering en evaluering, navorsingsmetodes
Professor, Publieke Administrasie
+27 16 910 3455
Gebou 11B, Kamer G37, Vanderbijlpark
Prof Loraine Boitumelo Mzini
MA in Ontwikkeling en Bestuur, Noordwes-Universiteit (Vanderbijlparkkampus), 2007 BA (HONS) in Publieke Administrasie, Vista Universiteit (Sebokengkampus), 2002
 Openbare Finansies, Openbare Beleidsvorming en Plaaslike Regering en Volhoubare Ontwikkeling, Openbare Finansies, Openbare Beleidsvorming en Plaaslike Regering en Volhoubare Ontwikkeling
Adjunk Direkteur, Publieke Administrasie
+27 16 910 3462
+27 16 910 3449
Gebou 11B, Kamer G38, Vaalkampus, Vanderbijlpark
Prof Luni Vermeulen
BA Politieke Wetenskap (UP), BA Hons Openbare Administrasie (UP), MPub Openbare Bestuur (UOVS), D Phill (UNISA)
 Openbare menslike hulpbronbestuur, Talentbestuur, E-Leer, Kommunikasie en kliënt-gefokusde strategieë
Dosent, Publieke Administrasie
+27 18 299 1625
+27 18 299 4254
Gebou F13, Kamer 128, Potchefstroom
Prof Melvin Diedericks
BA  Hons Ontwikkeling en Bestuur (PU vir CHO), MA Ontwikkeling en Bestuur (NWU), PhD (NWU)
 Plaaslike Regering, Waterhulpbron-bestuur
Senior Dosent, Publieke Administrasie
+27 18 299 1629
+27 18 299 4254
Gebou F13, Kamer 148, Potchefstroom
Prof MuhIya, Tshombe Lukamba
PhD
 Openbare Beleid, Openbare Privaat Vennootskap, Openbare Sektorhervorming, en Energiebeleid
Medeprofessor, Publieke Administrasie
+27 16 10 3374
0169103449
Gebou 11B, Kamer G35, Vanderbijlpark
Me Pinky Lerato Sono
BAdmin Openbare Bestuur (UP), BAdmin (Hons) Openbare Bestuur (UP), MAdmin Openbare Bestuur (UP)
 Openbare Bestuur
Dosent, Publieke Administrasie
+27 18 299 ****
Gebou F13, Kamer 149, Potchefstroom