Die term “beheer” verwys na die manier waarop sleutelbelanghebbers en rolspelers besluite neem om die aktiwiteite van ’n instelling, funksie of intervensie te bestuur. Die regeringsperspektief van beheer verwys na die uitvoering van politieke gesag en die gebruik van institusionele hulpbronne om uitdagings en sake in die samelewing te bestuur.

Studierigtings

Publieke administrasie

In die wydste sin is Publieke Administrasie die studie van die manier waarop teorie, navorsinggedrewe ondersoek en die praktyk saam werk om die belangrikste behoeftes van ’n land se burgers te bevredig.

 

Publieke Administrasie

Politieke Studie en Internasionale Betrekkinge

Politieke Studie fokus op sake wat verband hou met mag en gesag binne die staat en die regering, maar ook binne die breër samelewing.

 

Politieke Studie en Internasionale Betrekkinge

Polisiepraktkyk

Word ‘n bevoegde professionele regstoepasser in polisiëring.

 

Afstandsleer: Polisiepraktyk


Centre for Governance


The current configuration of the South African socio-political and economic landscape poses numerous challenges to the institutions of the developmental state. It is evident that the state alone cannot resolve these wide ranging and complex societal problems. This, in turn, defines an opportunity for institutions of higher education, including the NWU, to make valuable contributions since by their very nature they represent concentrations of specialized and esoteric knowledge.

The Centre for Governance draws upon the knowledge and expertise of the School of Social and Government Studies, Professional Development, the Focus Area: Social Transformation and the broader academic community within the North West University and its three campuses. Read more