Phemelo Marumo

Postitel: Senior Lektor / Waarnemende Adjunk Direkteur
Tel: +27 18 389 2463
Physical address: Blok I, Kantoor G157, Mafikengkampus

Mrs Izette Minny

Postitel: Senior Administratiewe Assistent in die Instituut vir Grondslae-ondersoek
Tel: +27 18 299 1786
Physical address: Gebou F13, kamer G12, Potchefstroomkampus

Prof Renato Coletto

Postitel: Professor
Tel: +27 18 299 4353
Physical address: Gebou F13, kamer G10, Potchefstroomkampus

Prof Anné Verhoef

Postitel: Medeprofessor
Tel: +27 18 299 1569
Physical address: Gebou F13, kamer G01, Potchefstroomkampus

Dr Ananka Loubser

Postitel: Senior Lektor
Tel: +27 18 299 1566
Physical address: Gebou F13, kamerG04, Potchefstroomkampus

Dr Jean du Toit

Postitel: Senior Dosent
Tel: +27 18 299 1891
Physical address: Gebou F13, kamer G03, Potchefstroomkampus

Mr Tinus van der Walt

Postitel: Lektor
Tel: +27 18 299 1891
Physical address: Gebou F13, kamer G11, Potchefstroomkampus

Mej Pertunia Ramolai

Postitel: Junior Lektor
Tel: 016 910 3516
Physical address: Gebou B11B, Kamer G42, Vaaldriehoekkampus

Mej Nolwandle Lembethe

Postitel: Waarnemende Adjunkdirekteur
Tel: 016 910 3476
Physical address: Gebou B11B, Kamer G42, Vaaldriehoekkampus