Prof Anné Verhoef

Postitel: Direkteur van die Skool vir Filosofie
Tel: 018 299 1569
Physical address: Gebou F13, Kamer G11
Campus: Potchefstroom

Dr Phemelo Marumo

Postitel: Senior Lektor / Adjunkdirekteur
Tel: 018 389 2463
Physical address: Akademiese gebou, 2de vloer, Blok B, Kamer 215
Campus: Mahikeng

Me Nolwandle Lembethe

Postitel: Lektor / Adjunkdirekteur
Tel: 016 910 3476
Physical address: Gebou B11B, Kamer G42, Vanderbijlparkkampus
Campus: Vanderbijlpark

Mev Miandra Crous

Postitel: Administratiewe Assistent
Tel: 018 299 4356
Physical address: Gebou F13, Kamer G13
Campus: Potchefstroom

Mev Izette Cronje

Postitel: Senior Administratiewe Assistent
Tel: 018 299 1786
Physical address: Gebou F13, Kamer G12
Campus: Potchefstroom

Prof Chantelle Gray

Postitel: Mede-professor
Tel: 018 299 ****
Physical address: Gebou F13, Kamer G03
Campus: Potchefstroom

Dr Jean du Toit

Postitel: Senior Lektor
Tel: 018 299 1899
Physical address: Gebou F13, Kamer G01
Campus: Potchefstroom

Dr Justin Sands

Postitel: Tydelike dosent en postdoktorale genoot
Tel: 018 299 ****
Physical address: Gebou F13, Kamer G05
Campus: Potchefstroom

Dr Ananka Loubser

Postitel: Senior Lektor
Tel: 018 299 1566
Physical address: Gebou F13, Kamer G04
Campus: Potchefstroom

Mr Tinus van der Walt

Postitel: Lektor
Tel: 018 299 1905
Physical address: Gebou F13, Kamer G09
Campus: Potchefstroom

Me Aïda Terblanché-Greeff

Postitel: Tydelike dosent / Buitengewone navorser
Tel: 018 299 ****
Physical address: Gebou F13, Kamer G14
Campus: Potchefstroom

Me Amantle Mothelesi

Postitel: Junior Lektor
Tel: 018 389 2326
Physical address: Akademiese gebou A3, Blok B, 2de vloer
Campus: Mahikeng

Mnr Willie Luyt

Postitel: Lektor
Tel: 016 910 3454
Physical address: Gebou 11B, Kamer G40
Campus: Vanderbijlpark

Me Pertunia Ramolai

Postitel: Junior Lektor
Tel: 016 910 3518
Physical address: Gebou B11B, Kamer G44
Campus: Vanderbijlpark

Mev Molemo Tawana

Postitel: Administratiewe Assistent
Tel: 018 389 2338
Physical address: Gebou A3, Blok B, Kamer 217
Campus: Mahikeng

Mev Debbie Mocke

Postitel: Senior Administratiewe Assistent
Tel: 016 910 3544
Physical address: Gebou 11B, Kamer G45
Campus: Vanderbijlpark