Welkom by Filosofie en Etiek


In die Suid-Afrikaanse konteks waar Filosofie en Etiek nie "skoolvakke" is nie, word die volgende twee belangrike vrae gewoonlik oor Filosofie en Etiek gevra:
 

1. Wat is Filosofie en Etiek?

Die kort en effe onbevredigende antwoord (vir 'n langer, meer omvattende antwoord, wat waarskynlik tot nog meer vrae gaan lei, moet jy die vakke neem) lui as volg:

Filosofie poog om verby ons onmiddelike ervarings in die wêreld te beweeg na dit wat onder die oppervlak van ons daaglikse bestaan skuil. Etiek behels die verhouding tussen die mens en die samelewing - hoe mense optree en met mekaar omgaan. In hul verkenning van die fundamentele beginsels van die beskawing is daar sekere logiese en konsekwente argumente wat filosowe hoog aanslaan. Filosofie probeer dus om sin te maak van die wêreld en die lewe rondom ons deur 'n groter en baie fundamentele "prentjie" van dinge te vorm met behulp van omvattende argumente. 
 

Vrae wat gereeld in Filosofie en Etiek gevra word, is:

  • "Wie is ek en wat is die mens se plek in die wêreld?"
  • "Wat is die oorsprong van alles?"
  • "Wat bestaan in die wêreld wat ons ervaar?"
  • "Hoe tree 'n mens teenoor ander ense op?"
     

2. Wat kan ek met hierdie vakke doen?

Kenners tel dat die vaardighede wat studente in Filosofie aanleer - soos kritiese denke en filosofiese argumentering - hulle beter voorberei op hul toekomstige beroepe. Hierdie studente is beter toegerus om hul gekose professies, die wêreld en die mense rondom hulle noukeurig te bekyk.