Kwalifikasies

Magister Program

1CN-N01

Kommunikasie

L801P/M

1DB-N01

Publieke Bestuur en Regeerkunde

L801P

1DA-N01

Politieke Studies

L801P/V

1EW-P04

Sekerheidstudies en Bestuur

L801P

1DF-N01

Sosiologie

L801P

1CT-N01

Bedryfsosiologie

L801P

1EK-N01

Sosiale Antropologie

L801P

1EM-N01

Geskiedenis

L801M/P/V

1EM-N02

Kultuurgeskiedenis

L801P

1EM-N03

Erfenis en Kulturele Toerisme

L801P

1GP-P01

Magister in Filosofie

L801P

1DG-N01

Filosofie

L801P

 

PhD-Programme

1CD-R01

Kommunikasiewetenskappe

L901 M/P

1CC-R04

Publieke Bestuur en Regeerkunde

L901P

1CC-R08

Politieke Studies

L901P/V

1CC-R06

Sekerheidstudies en Bestuur

L901P

1CC-R05

Regering en Politieke Transformasie

L901P

104-119

Ontwikkeling en Bestuur

L942P

1CC-R09

Sosiologie

L901V

1JD-R01

Filosofie

L901P

1CC-R01

Geskiedenis

L901P/V