Fokusarea: Kommunikasie in veranderende kontekste

 

Agtergrond

Ons nagraadse navorsingsprogram is deel van die fokusarea Sosiale transformasie onder direkteurskap van Prof. André Duvenhage.

Prof. Lynnette Fourie lei ons navorsingsprogram genaamd Kommunikasie in veranderende kontekste

 

Waarop fokus ons navorsing?

Die navorsingsprogram het drie subprogramme:

Mediaprodukte en -produksie in veranderende kontekste  

In hierdie subprogram word alle aspekte van mediaprodukte (video, drukmedia, uitsaai- en digitale media) bestudeer. Die fokus is op mediaproduksie én die impak van media op die samelewing. Die klem val tans op gemeenskapskoerante, gehaltejoernalistiek, visuele aspekte van die joernalistiek, aanlynjoernalistiek en sosiale media in die joernalistiek.

Kommunikasiebestuur in veranderende kontekste

Hierdie subprogram konsentreer op kommunikasiebestuur, maar bekyk ook breër kwessies in die veld van korporatiewe kommunikasie. Nagraadse studies fokus tans op korporatiewe sosiale verantwoordelikheidskommunikasie, handelsmerkgewing en reputasiebestuur, verhoudingsbestuur, interne kommunikasiebestuur, veranderingsbestuur en mediabestuur. Hierdie onderwerpe kan toegepas word in die nie-winsgewende, korporatiewe en openbare sektore.

Kommunikasieverskynsels in veranderende kontekste  

In hierdie subprogram val die fokus op die verskynsel van kommunikasie. Studies in hierdie verband ondersoek gewoonlik die aard van kommunikasie in verskillende kontekste. In die nagraadse program word gekyk na die aard van kommunikasie in ontwikkelende kontekste, sosiale media, organisasie- en regeringskontekste; en interkulturele en verkiesingskommunikasie Ondersoeke na fundamentele kommunikasiekwessies word ook in gesluit.

 

Narae kan gerig word aan:

Prof. Lynnette Fourie (navorsingsprogramleier): Lynnette.Fourie@nwu.ac.za