Sosiale Wetenskappe


Baie welkom by Sosiale Wetenskappe! Ons bied die volgende vakke aan:

Geskiedenis en Antieke Kultuur, Politieke Studie, Bevolkingstudie en Demografie, Sosiale Antropologie, asook Openbare Bestuur en Regering. Ons vakke bestudeer vanuit verskillende hoeke mense se verwantskappe en optrede binne samelewings. Studente wat hierdie vakke bestudeer, is dié wat ’n positiewe impak op ’n vinnigveranderende samelewing wil maak. Sulke studente is gretig om die kennis, vaardighede en gesindhede te ontwikkel om hulle te help om daardie bydrae te lewer. Ons waardeer jou belangstelling in die vakke en programme van die skool, en nooi jou hiermee uit om die kursusse wat aangebied word, te ondersoek en te oorweeg en dan jou keuse te maak.

 

VAKGROEPE


 

ONTWIKKELINGSTUDIES

Kennis wat met Ontwikkelingstudies opgedoen word, kan gebruik word om deur middel van toepaslike strategieë en tegnieke die implementering van ontwikkelingsprogramme en projekte te fasiliteer. Leer om die ervarings van ander lande te benut, veral dié van ontwikkelende lande, en pas ontwikkelingsbeleide in landelike en stedelike ontwikkeling toe.

 

Ontwikkelingstudies

GESKIEDENIS

Geskiedenis handel oor die optrede, gedagtes en emosies van mense binne samelewingsverband.

 

Geskiedenis

BEVOLKINGSTUDIE EN DEMOGRAFIE

Studente word toegerus met kennis en vaardighede in demografiese ontleding, bevolkings- en interverwantskappe wat nodig is vir die toepassers van bevolkingsbeleide en geïntegreerde bevolkingsverwante programme.

 

Bevolkingstudie en Demografie

SOSIOLOGIE

In die breedste sin van die woord behels Sosiologie die studie van die samelewing en die interaksie tussen mense.

 

Sosiologie

SOSIALE ANTROPOLOGIE

Sosiale Antropologie is gewild omdat jy dit op soveel verskillende maniere kan inspan. Dis insiggewend dat Sosiale Antropologie juis die beste gerat is om ons te help om hierdie hoogs ontwikkelde, ingewikkelde wêreld beter te verstaan.

 

Sosiale Antropologie