Personeel

  Dr Yolandi Coetser

  Lektor
  +27 18 299 1905
  yolandi.coetser@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G04, Potchefstroom
 Dlitt et Phil Philosophy (Universiteit van Johannesburg); MA Filosofie (Universiteit van Johannesburg); BA Hons Filosofie (Universiteit van Johannesburg); BA Joernalistiek (Universiteit van Johannesburg)
  Sosiale filosofie

Anné Verhoef

  Prof Anné Verhoef

  Direkteur van die Skool vir Filosofie
  018 299 1569
  anne.verhoef@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G11, Potchefstroom
 PhD
  Transendensie, Geluk, Paul Ricoeur

  Dr Phemelo Marumo

  Senior Lektor / Adjunkdirekteur
  018 389 2463
  phemelo.marumo@nwu.ac.za
  Akademiese gebou, 2de vloer, Blok B, Kamer 215, Mahikeng
 PhD
  Toekomstige gegradeerde navorser

Miandra Crous

  Mev Miandra Crous

  Administratiewe Assistent
  018 299 4356
  miandra.crous@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G13, Potchefstroom

Izette Cronje

  Mev Izette Cronje

  Senior Administratiewe Assistent
  018 299 1786
  Izette.Minny@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G12, Potchefstroom

  Prof Chantelle Gray

  Mede-professor
  018 299 ****
  gray.chantelle@gmail.com
  Gebou F13, Kamer G03, Potchefstroom
 PhD
  Kontemporêre Filosofie, Deleuze en Guattari

Jean du Toit

  Dr Jean du Toit

  Senior Lektor
  018 299 1891
  jean.dutoit@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G01, Potchefstroom
 BSc Biochemie en Fisiologie, BSc Honneurs in Biochemie, MSc in Biochemie, MPhil, PhD in Filosofie
  Fenomenologie, Filosofie van Tegnologie, Etiek, Wetenskapsfilosofie, Filosofiese geskiedenis, Kritiese teorie, Queer studies.

Aïda Terblanché-Greeff (Botha)

  Me Aïda Terblanché-Greeff (Botha)

  Tydelike dosent / Buitengewone navorser
  018 299 ****
  aida.botha@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G14, Potchefstroom
 BA. Geesteswetenskappe (Filosofie en Sielkunde), B.A. (Hons.) Sielkunde, M.A. Ontwikkeling en bestuur (Rampstudies)
  Afrikaanse filosofie; Omgewingsetiek; Kruiskulturele studies.

  Dr Ananka Loubser

  Senior Lektor
  018 299 1566
  ananka.loubser@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G04, Potchefstroom
 PhD (Filosofie), MA (Filosofie) Cum Laude, B.Sc Hons (Biochemie), B.Sc (Biologie)
  Epistemologie van geloof en geloofstelsels, Filosofie van kuns, Wetenskapsfilosofie, Omgewingsfilosofie, Eksistensialisme.

  Me Amantle Mothelesi

  Lektor
  018 389 2326
  amantle.mothelesi@nwu.ac.za
  Akademiese gebou A3, Blok B, 2de vloer, Mahikeng
 Meesters in bevolking en volhoubare ontwikkeling  
  Verwerking van Afrika-wêreldbeskouing met demografie, spesifiek vrugbaarheid

  Mnr Willie Luyt

  Lektor
  016 910 3454
  Willie.Luyt@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G40, Vanderbijlpark
 MA
  Onderrig en kritiese denke

  Mev Debbie Mocke

  Senior Administratiewe Assistent
  016 910 3544
  debbie.mocke@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer G45, Vanderbijlpark

  Mev Molemo Tawana

  Administratiewe Assistent
  018 389 2338
  16629485@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok B, Kamer 217 , Mahikeng

  Me Pertunia Ramolai

  Junior Lektor
  016 910 3518
  pertunia.ramolai@nwu.ac.za
  Gebou B11B, Kamer G44, Vanderbijlpark
 BA Regte; BA Hons Filosofie; MA in filosofie
  Afrikaanse filosofie

  Me Sarah Mthombeni

  Departmental and Building Assistant
  sarah.mthombeni@nwu.ac.za
  Gebou F13, kantoor G39, Potchefstroom