Sosiologie - personeel

  Me Carolé Cilliers

  Dosent, Sosiologie
  +27 18 299 4350
  Carole.Cilliers@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 118, Potchefstroom
M.Soc.Sci (Genderstudies) - (UP), Honn.Soc.Sci (Genderstudies) - (UP), B. Arbeidsterapie - (US)
  Vroue- en Genderstudies, Gesondheid

  Dr Doret Botha

   Medeprofessor
  +27 18 299 2588
  doret.botha@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 118, Potchefstroom
B Com. (Com)  (former PU for CHE) (1989), B Com. (Hons) (Labour Relations)  (former PU for CHE) (1992) - (Cum Laude), M Com (Labour Relations) (former PU for CHE) (1993) - (Cum Laude), PhD (Sociology) (NWU) (2014)
  Vroue in mynbou, Gender studies, Sosiologie van werk

  Me Estelle Louw

  Dosent, Sosiologie
  +27 16 910 3436
  estelle.louw@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer 108 A-2, Vanderbijlpark
MA in Mediese Sosiologie

  Dr Gift Mupambwa

  Dosent in Sosiologie
  016 910 3710
  Gift.Mupambwa@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer 114, Vanderbijlpark
PhD-sosiologie (NWU), meestersgraad in sosiologie (UFH), geb. Soc. Sci. Hons in Sosiologie (UFH), B. Soc, Sci. Menslikehulpbronbestuur (Cum Laude) (UFH)

  Dr Jacques Rothmann

  Senior Dosent, Sosiologie
  +27 18 299 1595
  21081719@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 116, Potchefstroom
PhD in sosiologie (Noordwes-Universiteit), Magister in Sosiologie (cum laude, Noordwes-Universiteit), BA Honneurs in Sosiologie (cum laude, Universiteit van Johannesburg) BA Joernalistiek, (cum laude, Universiteit van Johannesburg)
 
  Manlikheidstudies; Lesbiese, gay en Queer studies; Seksualiteitstudies.

  Mnr Jean-Paul Solomon

  Dosent, Sosiologie
  +27 18 299 2133
  JeanPaul.Solomon@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 113, Potchefstroom

  Prof Johan Zaaiman

  Medeprofessor, Sosiologie
  +27 18 299 2563
  Johan.Zaaiman@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 106a, Potchefstroom
BCom Bedryfsielkunde en Statistiek (UNISA) (2007), D Phil in Sosiologie (US) (2001), Lisensiaat in Teologie (Cum Laude) (US) (1985), MA in Sosiologie (Cum Laude) (US) 1985
  Politieke Sosiologie, Mag, Gemeenskapsnavorsing

  Me Kagisho Phajane

  Dosent, Sosiologie
  +27 16 910 3519
  kagisho.phajane@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer 108B, Vanderbijlpark
BA Gedragswetenskappe, BA Honneurs Mediese Sosiologie, MA Mediese Sosiologie

  Dr Kiran Odhav

  Senior Dosent, Sosiologie
  +27 18 389 2267
  kiran.odhav@nwu.ac.za
  Blok B, Kamer G25 and G26 , Mafikeng
PhD in Sosiologie
 
  Sport, jeug, ongelykheid en BRICS

  Mev Lauren Hobbs (Collin)

  Akademiese Admin Assistent, Sosiologie
  +27 16 910 3513
  Lauren.Hobbs@nwu.a.za
  Gebou 7, Kamer 108A1, Vanderbijlpark
BA  in Sielkunde en Sosiologie BA Hons in Sielkunde

  Me Tina de Winter

  Dosent, Sosiologie
  +27 18 299 1794
  Tina.DeWinter@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer 117, Potchefstroom

  Prof Werner Nell

  Medeprofessor, Sosiologie
  +27 16 910 3427
  werner.nell@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer 116, Vanderbijlpark
PhD
  Psycho-social wellbeing and religion/spirituality, Community psycho-social well-being