BA in Openbare Bestuur met Publieke Administrasie

Staatamptenare in Suid-Afrika werk in ’n wye verskeidenheid rolle in openbare-administrasie- en bestuurstrukture. Hulle werk dikwels in uiteenlopende bedryfs- en diensleweringsomstandighede. Die doel van hierdie kursus is om ’n teoretiese begrip te skep van die onderliggende konsepte van openbare administrasie en die rol van doeltreffende openbare administrasie in die regering. Jy sal kennis verwerf oor kerngebiede soos staatsfinansies, departementele strukture en voorsieningskanale

Graadopsies, kampus en duur

BA in Openbare Bestuur met Publieke Administrasie is ons hoofstroomkwalifikasie, wat in Publieke Administrasie spesialiseer. Dit stel studente in staat om in ’n probleemoplossingshoedanigheid in die werksplek te funksioneer en om deur persoonlike inisiatief en werkskepping ’n bydrae te lewer. Dit is 'n kursus van drie jaar wat voltyds aangebied word op ons Vanderbijlpark en Potchefstroom Kampusse.

Jy kan ook jou hoofvak in een van die volgende opsies kies:

Arbeidsverhoudingebestuur (PK, VK)​

Potchefstroom en Vanderbijlpark Kampusse

Arbeidsverhoudinge is ’n ondersteunende praktyk wat in die verhouding tussen die bestuur van ’n maatskappy en sy arbeidsmag spesialiseer. Vakkundiges op hierdie gebied het ’n deeglike begrip van arbeidswetgewing, menseregte en arbeidspraktyke in Suid-Afrika nodig.

Sosiale Studies ​(PK, VK)

Die doel van hierdie program is om potensiële sowel as huidige staatsamptenare in staat te stel om bestuurs- en kommunikasiebevoegdhede spesifiek op die gebied van die openbare sektor optimaal te benut om demokratiese bestuur en effektiewe en doeltreffende dienslewering te verseker.

Politiek​ (PK, VK)

Hierdie studiegebied stel studente in staat om die aard en eienskappe van politieke dinamika, politieke rolspelers (byvoorbeeld politieke partye en belangegroepe) en prosesse (byvoorbeeld politieke kommunikasie en openbare mening) te ontleed en te beskryf, en om die fundamentele teorieë hiervan toe te pas.

Geografie (PK, VK)

 

Geograwe het die vermoë om oplossings te vind vir sommige van die dringendste kwessies van ons tyd, soos klimaatsverandering, natuurrampe, gronddegradasie, oorbevolking en die vinnige uitbreiding van stede.


Kyk ook na die BA in munisipale bestuur en leierskap (deeltyds op die Potchefstroomkampus)

Kernvakke

 • Publieke Administrasie
 • Politieke Studie
 • Sosiologie
 • Geskiedenis

Toelatingsvereistes

 • TPT van 25
 • Taalvlak 4 (50–60%)
Gaan na die APS-sakrekenaar.

Loopbaangeleenthede

 • Openbare administrateur (middel, senior bestuur)
 • Staatsdiensamptenaar
 • Politieke ontleder
 • Publieke administrasie konsultant
 • Diensleweringspesialis
 • Projek / regulatoriese / verkrygingsadministrateur