MASARA personeel

Navorsingsentiteit direkteur

Dr Chris van Rhyn

Tel. +27 18 299-1695

chris.vanrhyn@nwu.ac.za

Administratiewe assistent

Me. Christelle Engelbrecht

Tel. +27 18 299-4430

Christelle.engelbrecht@nwu.ac.za

Post-65-navorser

Prof Hetta Potgieter

Subgebiedspesialisasies

Musiekopvoeding

 • Me. Tammy Aslett
 • Dr Albi Odendaal
 • Dr Janelize van der Merwe
 • Prof Liesl van der Merwe
 • Dr Mignon van Vreden
 • Dr Catrien Wentink

 

Kreatiewe uitsette en praktykgebaseerde navorsing

 • Me. Tammy Aslett
 • Prof Tinus Botha
 • Dr Yvonne-Marié Brand
 • Dr Human Coetzee
 • Dr Conroy Cupido
 • Mnr George Fazakas
 • Prof Piet Koornhof
 • Me. Jana Mathee
 • Me. Antoinette Olivier
 • Mnr Justin Sasman
 • Prof Hannes Taljaard
 • Prof Liesl van der Merwe
 • Dr Chris van Rhyn
 • Dr Mignon van Vreden
 • Prof Santisa Viljoen
 • Prof Waldo Weyer
 • Dr Cara Stacey

 

Gemeenskapsmusiek

 • Dr Yvonne-Marié Brand
 • Dr Janelize van der Merwe

 

Musikologie (insluitende Afrikamusiek)

 • Prof Jaco Kruger
 • Mnr Jaco van der Merwe
 • Dr Chris van Rhyn
 • Prof Santisa Viljoen
 • Dr Cara Stacey

Postdoktorale genote

Navorsingsgenote

Buitengewone professors