Tuis

 

OORSIG


Die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) is 'n navorsing- en ontwikkelingsentrum op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit. CTexT doen navorsing in taaltegnologie en ontwikkel taaltegnologieprodukte vir die Suid-Afrikaanse tale.

Taaltegnologie maak die interaksie tussen mens en masjien (rekenaars) makliker, deurdat dit mense toelaat om in natuurlike taal (soos isiZulu of Afrikaans) met rekenaars te kommunikeer. Dit "leer" ook rekenaars om menslike kommunikasie (spraak en teks) te verstaan, sodat mense toegang tot nuwe tegnologieë het in die taal van hulle keuse.

CTexT se vier hoofaktiwiteite is:

  • Navorsing;
  • Ontwikkeling;
  • Kommersialisering van produkte en dienste; en
  • Instandhouding van produkte en ondersteuning aan eindgebruikers/kliënte.


CTexT se fokusareas (op die gebied van taaltegnologie in Suid-Afrika) is:

  • Hulpbronskaars tale (veral Suid-Afrikaanse tale waarvoor min data bestaan);
  • Ontwikkeling van toepassings en hulpbronne vir makliker interaksie tussen mense en rekenaars (bv. spel- en grammatikatoetsers, masjienvertalingstelsels en dataontwikkeling); en
  • Innoverende benaderings tot die verwerking van natuurlike taal.