Personeel

Administrative Staff

  Prof Attie de Lange

  Direkteur
  +27 18 299 1558
  attie.delange@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 108, Potchefstroom

  Me Elsa van Tonder

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1485
  elsa.vantonder@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 108, Potchefstroom
  Finansiële Administrasie

  Me Nicoline Gerber

  Administratiewe Assistent
  +27 18 285 2421
  nicoline.gerber@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 108, Potchefstroom
  Algemene Administrasie

Academic Staff

  Prof Tobie van Dyk

  Hoof: Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk
  +27 18 299 4570
  tobie.vandyk@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 217, Potchefstroom
 BA; BA Hons; HED; MA; PhD
  Toegepaste Linguistiek; Taaltoetsing; Akademiese Geletterdheid

  Prof Rigardt Pretorius

  Vakhoof: Professor in Setswana (Derdetaal)
  +27 18 299 1510
  rigardt.pretorius@nwu.ac.za
  Gebou E9 - G18, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA; PhD (PU vir CHO)
   Morfologie en morfo-sintaksis van Setswana

  Prof Thys Human

  Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde
  +27 18 299 1559
  thys.human@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 232, Potchefstroom
  BA; BA Hons (Opleidingsbestuur); BA Hons (Afrikaans); MA; DLitt (UJ)
  Afrikaanse Literatuur; Prosa en Drama

  Prof Ian Bekker

  Professor in Engelse Linguistiek
  +27 18 299 1551
  ian.bekker@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 215, Potchefstroom
  PhD
  Engelse Linguistiek; Sosiolinguistiek; Fonetiek

  Mev Retha Schwanke

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1044
  Retha.Schwanke@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 107, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering

  Dr Susan Meyer

  Senior Lektrise in Afrikaanse Letterkunde
  +27 18 299 4723
  susan.meyer@nwu.ac.za
  Gebou C6 - 230, Potchefstroom
  BA; HOD; BA Honneurs in Afrikaans; MA Afrikaans; D.Litt et Phil
  Literêre Kritiek; Afrikaanse Letterkunde; Ekokritiese Benadering tot Eietydse Afrikaanse Narratiewe

  Dr Philip van der Merwe

  Senior Lektor in Duits
  +27 18 299 1565
  philip.vandermerwe@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 216, Potchefstroom
 BA; BA Hons; MA; PhD; HOD (NWU), Sertifikaat: “Methodik und Didaktik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts” (Goethe-Institut)
  Literêre Teorie

  Dr Yolande Botha

  Senior Lektor in Engelse Linguistiek
  +27 18 299 1561
  lande.botha@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 224, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA; PhD
  Korpuslinguistiek; Sistemiese Funksionele Grammatika; Grammatikale Analise

  Dr Michèle du Plessis-Hay

  Senior Lektor in Engelse Letterkunde
  +27 18 299 1556
  michele.duplessishay@nwu.ac.za
  Gebou E9-220, Potchefstroom
 BA; BA Hons; BA Hons (Rand); MLitt (Oxon); PhD (Rand)
  Renaissance Literatuur; Ben Jonson; The Inklings; Vroeë Ruiterliteratuur

  Dr Rilette Swanepoel

  Senior Lektor in Engelse Literatuur
  +27 16 910 3467
  rilette.swanepoel@nwu.ac.za
  Gebou A13-211, Vanderbijlpark
 PhD (Engelse Letterkunde), NRF (Y2) 2018 - 2023
  Postmodernistiese Fiksie, Poësie, Literêre Teorie