Personeel

Administrative Staff

  Prof Attie de Lange

  Direkteur
  +27 18 299 1558
  attie.delange@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 108, Potchefstroom

  Me Elsa van Tonder

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1485
  elsa.vantonder@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 108, Potchefstroom
  Finansiële Administrasie

  Me Nicoline Gerber

  Administratiewe Assistent
  +27 18 285 2421
  nicoline.gerber@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 108, Potchefstroom
  Algemene Administrasie

Academic Staff

  Prof Etienne Terblanche

  Professor in Engelse Letterkunde
  +27 18 299 1538
  etienne.terblanche@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 221, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA; PhD
  Engelse Literatuur; E.E. Cummings; T.S. Eliot; Eko-kritiek; Ikonisiteitstudies

  Prof Thys Human

  Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde
  +27 18 299 1559
  thys.human@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 232, Potchefstroom
BA; BA Hons (Opleidingsbestuur); BA Hons (Afrikaans); MA; DLitt (UJ)
  Afrikaanse Literatuur; Prosa en Drama

  Prof Bernard Odendaal

  Direkteur: ATKV Skryfskool
  +27 18 299 1782
  bernard.odendaal@nwu.ac.za
  Gebou E9 - G04, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA; PhD (UV)
  Skryfkuns; Afrikaanse Poësie; Literêre Teorie; Literêre Vertaling; Poësiekritiek

  Prof Nicholas Meihuizen

  Professor in Engelse Letterkunde
  +27 18 299 1557
  nicholas.meihuizen@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 231, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA; PhD; HDL (Natal)
  Modernisme; Romantiek; Ierse Poësie in Engels; Amerikaanse Poësie; Shakespeare

  Prof Rigardt Pretorius

  Vakhoof: Professor in Setswana (Derdetaal)
  +27 18 299 1510
  rigardt.pretorius@nwu.ac.za
  Gebou E9 - G18, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA; PhD (PU vir CHO)
   Morfologie en morfo-sintaksis van Setswana

  Prof Tobie van Dyk

  Hoof: Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk
  +27 18 299 4570
  tobie.vandyk@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 217, Potchefstroom
BA; BA Hons; HED; MA; PhD
  Toegepaste Linguistiek; Taaltoetsing; Akademiese Geletterdheid

  Mev Retha Schwanke

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1044
  Retha.Schwanke@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 107, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering

  Me Gerda Wittmann

  Vakgroepleier, Voorsitter en Dosent
  +27 18 299 1560
  gerda.wittmann@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 207, Potchefstroom
M.A. (Duits), B.A. Honneurs (Duits), B.A. Law, Deutsch Lehren Lernen Basiseinheiten 1 - 6 (Goethe-Institut, München), gesertifiseerde eksaminator vir die Goethe-Zertifikat-eksamens uit vlakke A1 - C1 (Volwassenes en jeugdiges)
 
  Onderrig van Duits as Vreemdetaal

  Dr Philip van der Merwe

  Senior Lektor in Duits
  +27 18 299 1565
  philip.vandermerwe@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 216, Potchefstroom
BA; BA Hons; MA; PhD; HOD (NWU), Sertifikaat: “Methodik und Didaktik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts” (Goethe-Institut)
  Literêre Teorie

  Dr Michèle duPlessis-Hay

  Vakhoof: Senior Lektor in Engelse Letterkunde
  +27 18 299 1556
  michele.duplessishay@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 220, Potchefstroom
BA; BA Hons; BA Hons (Rand); MLitt (Oxon); PhD (Rand)
  Renaissance Literatuur; Ben Jonson; The Inklings; Vroeë Ruiterliteratuur

  Dr Rilette Swanepoel

  Senior Dosent in Engelse Literatuur
  +27 16 910 3467
  rilette.swanepoel@nwu.ac.za
  Gebou 7 - 211, Vanderbijlpark
PhD
  Postmodernistiese Fiksie, Poësie, Literêre Teorie

  Dr Susan Meyer

  Senior Lektrise in Afrikaanse Letterkunde
  +27 18 299 4723
  susan.meyer@nwu.ac.za
  Gebou C6 - 230, Potchefstroom
BA; HOD; BA Honneurs in Afrikaans; MA Afrikaans; D.Litt et Phil
  Literêre Kritiek; Afrikaanse Letterkunde; Ekokritiese Benadering tot Eietydse Afrikaanse Narratiewe