Mafikengkampus

Fisiese adres:

Gebou
Kantoor
Mafikengkampus

Posadres:

Privaatsak X2046, Interne bussie
Mafikengkampus
Noordwes-Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontaknommer:

+27 (0)18 389 

E-pos:

 

Potchefstroomkampus

Fisiese adres:

Gebou

Kantoor
Potchefstroomkampus

Posadres:

Privaatsak X6001, Interne bussie
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

 

Kontaknommer:

+27(0)18 299 

E-pos:

 

 

Vaaldriehoekkampus

Fisiese adres:

Gebou

Kantoor
 Vaaldriehoekkampus 

Posadres:

PO Box 1174, Internal box 
Vaaldriehoekkampus 
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlpark
1900

 

Kontaknommer:

+27(0)16 910 

E-pos: