Mahikengkampus

Fisiese adres:

ADC-gebou (tweede vloer)
Blok A, Kamer 209
Mahikengkampus

Posadres:

Privaat Sak X2046, Interne bussie
Mahikengkampus
Noordwes-Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontaknommer:

+27 (0)18 389 2320

Potchefstroomkampus

Fisiese adres:

Gebou F4

Kantoor G01 
Potchefstroomkampus

Posadres:

Privaat Sak X6001, Interne bussie
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

 

Kontaknommer:

+27(0)18 299 1481

Vanderbijlparkkampus

Fisiese adres:

Gebou 7

Kantoor 107
 Vanderbijlparkkampus 

Posadres:

PO Box 1174, Interne bussie
Vanderbijlparkkampus 
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlpark
1900

 

Kontaknommer:

+27(0)16 910 3440

Ouer- en studentenavrae

Humanities-Enquiries@nwu.ac.za