Suid-Afrika is ’n veeltalige land waar die grondwet en talle mense die rykheid en diversiteit van tale vier. Taal skep egter ook konflik, hou ekonomiese uitdagings in, en boweal moet mense tale goed genoeg bemeester om doeltreffend te kommunikeer. By die Skool vir Tale kan studente die tale en letterkunde van ’n verskeidenheid Suid-Afrikaanse tale bestudeer. Jy kan kursusse neem wat jou beheersing van Engels na ’n meer gevorderde vlak sal neem om aan die eise te voldoen van ’n mededingende wêreld waarin skriftelike en gesproke taalvaardighede vir jou ’n voorsprong sal gee, of jy kan begin om nuwe tale aan te leer – Suid-Afrikaanse tale soos Tswana, Sotho, Afrikaans of Suid-Afrikaanse Gebaretaal, asook buitelandse tale soos Frans of Duits. Jy kan studeer om ’n vertaler, tolk en teksredakteur te word, of voorberei vir ’n loopbaan as taalonderwyser, skrywer, joernalis of taaltegnoloog.

By die Skool vir Tale bied ons ’n verskeidenheid tradisionele taalkursusse aan waar jy die vorm, funksie en betekenis van elke taal kan bestudeer, saam met die letterkunde wat in elkeen van hierdie tale geproduseer word. As jy nog altyd lief was vir lees, is die Skool vir Tale die volgende stap op jou reis deur die wonderlike wêreld van boeke. Saam met hierdie tradisionele kursusse, bied ons spesialisasies wat jou vir ’n wye reeks moderne loopbaangeleenthede voorberei – van taaltegnologie en vertaling, tot gesproketaal tolking. ’n Hoofvak in tale kan ook gekombineer word met spesialisasie in Kommunikasiestudies, Sielkunde, Geskiedenis, Sosiologie en ’n wye reeks ander opsies om jou voor te berei vir ’n loopbaan in ’n verwante veld waar jou aanvullende spesialisasie in tale jou die voorsprong sal gee in ’n wêreld waar goeie taalvaardighede jou in staat sal stel om beter na mense uit te reik.

Aangesien taal geïntegreer is in alles wat ons doen en noodsaaklik is vir akademiese sukses, is die Skool vir Tale ook verantwoordelik vir die verpligte kursusse in Akademiese Geletterdheid by die NWU.


Vakgroepe

 

Akademiese Geletterdheid

Mafikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark

Afrikaans en Nederlands

Potchefstroom en Vanderbijlpark

Skryfkuns

Potchefstroom

Engels

Mafikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark

Frans

Mafikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark

Duits

Potchefstroom en Vanderbijlpark

Taalpraktyk

Potchefstroom en Vanderbijlpark

Sesotho

Vanderbijlpark

Setswana

Potchefstroom en Mafikeng

 

 


 


Navorsing en innovasie

 

Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk (CAPLP)

Die Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk is verantwoordelik vir die Potchefstroomkampus se modules in Akademiese Geletterdheid, verskeie kortkursusse en werkswinkels in tale en taalverwante sake, en die Skryflaboratorium op die kampus.
 

Centre for Text Technology (CTexT)

 CTexT doen navorsing in taaltegnologie en ontwikkel taaltegnologieprodukte vir die Suid-Afrikaanse tale.
 

Centre for Translation Studies (CTrans)

CTrans is hier vir enige taalverwante behoeftes wat jy mag hê. Ons netwerk professionele taalpraktisyns stel ons in staat om vinnige, bevoegde dienste te lewer, en verskaf ʼn mededingende voordeel waaroor jou beursie dankbaar sal wees.
 

Indigenous Language Media in Africa (ILMA)

ILMA ondersoek aspekte van Afrika-tale binne die media, die kontras tussen openbare en private finansiering van media, die verhouding tussen media en identiteit, media en politiek, die internet en media en ontwikkeling.  Die fokus is ook op tradisionele Afrika-kommunikasiesisteme en die toepassings hiervan.
 

Understanding and Processing Language in Complex Settings (UPSET)

Understanding and Processing Language in Complex Settings (UPSET), is 'n navorsingsfokusarea wat menslike taalgebruik in 'n komplekse en veeltelige Suid-Afrika ondersoek. 
 

Unit for Languages and Literature in the SA Context

Die taaldiversiteit binne Suid-Afrika skep 'n ryk agtergrond vir die navorsingsfokus van hierdie navorsingseenheid en bestaan hoofsaaklik uit drie vakkundige gebiede.  Die eenheid is hoofsaaklik betrokke by die studies van nagraadse studente op MA- en PhD-vlak, en mik om die navorsingsprojekte van personeel binne die Skool vir Tale te ondersteun.