Mnr Dawie Melamu

Akademiese Assistent in Suid-Afrikaanse Gebaretaal    Gebou E9 - G29, Potchefstroom

Ms Naomi Matthys

Junior Dosent

BA Honneurs in Taalpraktyk, BA Taalpraktyk (UFS)

Tolking (Suid-Afrikaanse gebaretaal en gesproke tale), Dowe studies
  +27 71 761 5547
   Gebou E9, Kamer G23, Potchefstroom