Prof Adri Breed

Vakgroepleier (Potchefstroomkampus): Medeprofessor in Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BBk; BTh; BA Hons; MA; PhD (NWU)

Afrikaanse Linguistiek; Deskriptiewe Linguistiek; Grammatikalisering; Tyd en Aspek
  +27 18 299 1563
   Gebou E9 - 243, Potchefstroom
Google Scholar OrcID

Dr. Ansie Maritz

Lektor van Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BA; BA Hons; NGOS; MA (NWU)

Propaganda, Teksanalise, Politiese taalgebruik, Pragmatiek, Variasietaalkunde, Sosiolinguistiek
  +27 18 285 2695
   Gebou E9 - 240, Potchefstroom
OrcID

Prof Gerhard van Huyssteen

Professor van Afrikaanse en Nederlandse Taalkunde

BA; BA Hons; MA (UP); PhD (NWU)

Afrikaanse Linguistiek (Morfologie); Kognitiewe en Konstruksiegrammatika; Taaltegnologie
  +27 82 562 4814
   Gebou E9 - 106, Potchefstroom
Google Scholar OrcID Academia Scopus YouTube Website

Dr Ilse de Korte

Vakgroepleier (Vanderbiljparkkampus): Afrikaans en Nederlandse Letterkunde
Hons, MA, PhD (UCT)
Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en literêre teorie
  +27 16 910 3472
   Gebou 7 - 212, Vanderbijlpark
LinkedIn Academia Website

Dr Janien Linde

Dosent in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons; MA ; PhD (NWU) 

Afrikaanse en Nederlandse letterkunde; Marlene van Niekerk; moderniteit; performatiwiteit; relationaliteit; transnasionalisme
  +27 18 299 1491
   Gebou E9 - 241, Potchefstroom
LinkedIn NWU Expert OrcID

Dr Johanita Kirsten

Senior Lektor in Afrikaanse Taalkunde
BA; BA Hons; MA; PhD
Afrikaanse Historiese Taalkunde en Sosiolinguistiek
  +27 16 910 3474
   Gebou 7 - 208, Vanderbijlpark
LinkedIn NWU Expert OrcID

Me Nina Brink

Lektor in Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BA; BA Hons; MA (NWU)

Afrikaanse Linguistiek; Kognitiewe Linguistiek; Toegepaste Linguistiek; Kindertaalverwerwing
  +27 18 299 1486
   Gebou E9 - 238, Potchefstroom
LinkedIn NWU Expert OrcID

Prof Phil van Schalkwyk

Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU)

Vergelykingsteorie; Literêre Teorie; Afrikaans en Nederlandse Poësie en Prosa
  +27 18 299 1492
   Gebou E9 - 234, Potchefstroom
Google Scholar

Prof Thys Human

Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons (Opleidingsbestuur); BA Hons (Afrikaans); MA; DLitt (UJ)

Afrikaanse Literatuur; Prosa en Drama
  +27 18 299 1559
   Gebou E9 - 232, Potchefstroom

Wemar Strydom

Junior lektor
  +27 18 299 1439
   Gebou E9 - 236, Potchefstroom