Prof Adri Breed

Vakhoof: Medeprofessor in Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BBk; BTh; BA Hons; MA; PhD (NWU)

Afrikaanse Linguistiek; Deskriptiewe Linguistiek; Grammatikalisering; Tyd en Aspek
  +27 18 299 1563
   Gebou E9 - 243, Potchefstroom
Google Scholar OrcID

Dr. Ansie Maritz

Lektor van Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BA; BA Hons; NGOS; MA (NWU)

Propaganda, Teksanalise, Politiese taalgebruik, Pragmatiek, Variasietaalkunde, Sosiolinguistiek
  +27 18 285 2695
   Gebou E9 - 240, Potchefstroom
OrcID

Prof Gerhard van Huyssteen

Professor van Afrikaanse en Nederlandse Taalkunde

BA; BA Hons; MA (UP); PhD (NWU)

Afrikaanse Linguistiek (Morfologie); Kognitiewe en Konstruksiegrammatika; Taaltegnologie
  +27 82 562 4814
   Gebou E9 - 106, Potchefstroom
Google Scholar OrcID Academia Scopus YouTube Website

Dr Ilse de Korte

Vakgroepleier. Senior lektor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde
Hons, MA, PhD (Universiteit Kaapstad)
 
Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en literêre teorie
  +27 16 910 3472
   Gebou 7 - 212, Vanderbijlpark
LinkedIn Academia Website

Dr Janien Linde

Lektor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons; MA ; PhD (NWU) 

Afrikaans en Nederlandse Literatuur; Moderniteit; Metamodernisme; Marlene van Niekerk
  +27 18 299 1491
   Gebou E9 - 241, Potchefstroom
LinkedIn NWU Expert OrcID

Dr Johanita Kirsten

Senior Lektor in Afrikaanse Taalkunde
BA; BA Hons; MA; PhD
Afrikaanse Historiese Taalkunde en Sosiolinguistiek
  +27 16 910 3474
   Gebou 7 - 208, Vanderbijlpark
LinkedIn NWU Expert OrcID

Me Nina Brink

Lektor in Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BA; BA Hons; MA (NWU)

Afrikaanse Linguistiek; Kognitiewe Linguistiek; Toegepaste Linguistiek; Kindertaalverwerwing
  +27 18 299 1486
   Gebou E9 - 238, Potchefstroom
LinkedIn NWU Expert OrcID

Prof Phil van Schalkwyk

Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU)

Vergelykingsteorie; Literêre Teorie; Afrikaans en Nederlandse Poësie en Prosa
  +27 18 299 1492
   Gebou E9 - 234, Potchefstroom
Google Scholar

Prof Thys Human

Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons (Opleidingsbestuur); BA Hons (Afrikaans); MA; DLitt (UJ)

Afrikaanse Literatuur; Prosa en Drama
  +27 18 299 1559
   Gebou E9 - 232, Potchefstroom

Wemar Strydom

Junior lektor
  +27 18 299 1439
   Gebou E9 - 236, Potchefstroom