Dr Ella Wehrmeyer

Senior Dosent: Taalpraktyk
Dokter van Literatuur en Letterkunde (DLitt et Phil)
Vertaal- en tolkstudies
   Gebou 31-103, Vanderbijlpark
Google Scholar OrcID

Dr Esté Hefer-Jordaan

Direkteur: Skool vir Tale en Senior Dosent
PhD Taalpraktyk
BA Hons. Taalpraktyk
BA Taal- en Literatuurstudies
 
Audiovisuele vertaling (AVT), ondertiteling, "eye tracking"
  +27 16 910 3251
   Gebou 31, Kantoor 104, Vanderbijlpark
Google Scholar LinkedIn OrcID

Dr Herculene Kotzé

Adjunkdirekteur (Skool vir Tale)

BA; MA (UFS); PhD (NWU)

Vertaling en Vertalingsopleiding; Tolking en Tolkopleiding; Tolking in Onderrigkonteks
  +27 18 299 1502
   Building E9 - G28, Potchefstroom
Google Scholar

Mnr Johannes Tsietsi Mahlasela

Lektor in Taalpraktyk
MA (Taalkpraktyk)
Vertaling; Proeflees; Redaksie en Taaltoetsing
  +27 16 910 3215
   Gebou 7 - 222, Vanderbijlpark
LinkedIn

Me Keabetswe Motlhodi

Junior Dosent

BA Taalpraktyk, BA Taalpraktyk (Hons)

Vertaling, proeflees en redigering (Setswana)
  +27 16 910 3491
   Gebou 31, Kamer 105, Vanderbijlpark
OrcID

Me Laurinda van Tonder

Dosent

MA Toegepaste Linguistiek (UJ); BA (Hons) Toegepaste Taalkunde (UJ); BA Taalpraktyk (UJ)
 

Fansubbing, nie-professionele vertaling, oudiovisuele vertaling, toegepaste taalkunde, tolking
  +27 18 299 4434
   Gebou E9, Kamer G23 , Potchefstroom
Google Scholar LinkedIn OrcID

Mnr Lebohang Mathibela

Lektor: Taalpraktyk

MA

Tolking en vertaling
  +27 16 910 3494
   Gebou 31: Kamer 102, Vanderbijlpark

Dr Melanie Ann Law

Senior lektor en vakgroepleier
BA, BA Hons, MA in Taalpraktyk (NWU); PhD Taalkunde, Cotutelle (NWU en Macquarie Universiteit)
 
Redigering, korpuslinguistiek, taalvariasie en verandering, Wêreld Engels
  +27 16 910 3508
+27 16 910 3463
   Gebou 31, Kamer 101, Vanderbijlpark
Google Scholar OrcID

Me Sarita Antunes

Assistent: CTrans

MA (Taalpraktyk); BA (Sielkunde en Afrikaans-en-Nederlands);  BA Hons. (Taalpraktyk)

Vertaling (Afrikaans en Engels)
  +27 16 910 3485
   Gebou 7, Kamer 202, Vanderbijlpark
LinkedIn OrcID