Me Adéle Jordaan

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek
  +27 18 299 1039
   Gebou F4 - 102, Potchefstroom

Me Amanda Potgieter

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA Ed (UP); BEd (UNISA); MEd (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Onderrig-leer; Onderrigsielkunde; Holistiese Leerderontwikkeling in Diverse Kontekste
  +27 18 299 1040
   Gebou F4 - 103, Potchefstroom

Me Anneke Butler

Lektor: Akademiese Geletterdheid
BA; HED; BEd (Psig); MA.
Linguistiek; Morfologie (veral in Afrikaans); Akademiese Lees; Akademiese Skryf; Materiaalontwikkeling; Toetsontwikkeling
  +27 16 910 3502
   Gebou 7, Kamer 204, Vanderbijlpark

Me Daisy Motsaathebe

Administratiewe Assistent

BA Industriële Sosiologie

  +27 18 389 2638
   Gebou A2, Kantoor G72, Mafikeng

Dr Gustav Butler

Lektor
PhD
Kurrikulum- en kursusontwerp vir akademiese geletterdheidsingryping; onderrig-en-leer in akademiese skryf; vertaal van akademiese geletterdheidsassesseringsinstrumente; toegepaste linguistiek
  +27 16 910 3480
   Gebou 31, Kamer G03, Vanderbijlpark

Dr Henk Louw

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons (PU vir CHO); MA; PhD (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek
  +27 18 299 1049
   Gebou F4 - 110, Potchefstroom

Dr Henri Laurie

Lektor: Akademiese Geletterdheid
PhD
Letterkunde (veral 20ste eeu en wetenskapsfiksie), literêre teorie, akademiese geletterdheid, visuele kulture
  +27 16 910 3479
   Gebou 7, Kamer 215, Vanderbijlpark

Mnr Joel Moletsane

Lektor

MA

Akademiese lees en skryf, tweedetaalverkryging
  +27 18 389 2055
   Gebou A2, Kamer G084, Mafikeng

Me Keabetswe Lekopanye

Junior Lektor Akademiese geletterdheid, kommunikasie en tale
  +27 18 389 2083
   Gebou A2, Kamer G71, Mafikeng

Me Kedumetse Mothlankane

Lektrise in Akademiese Geletterdheid

BA Drama (UP); BA Hons (Engels); MA Engels (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Afrika-vroueliteratuur
  +27 18 299 1050
   Gebou F4 - 102, Potchefstroom
Kehilwe Mose

Me Kehilwe Mose

Junior Lektor

Honneurs in Engels en BA Ed. 

Academic Literacy and Languages
  +27 18 389 2361
   Algehele Akademiese Gbou, B-Blok, Kantoor 157, Mafikeng

Me Kristien Andrianatos

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BIs; NGOS (UP); BEd Honours; MEd (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Leer deur Digitale Platforms
  +27 18 299 1047
   Gebou F4 - 107A, Potchefstroom

Me Lesley Cushman

Lektrise in Akademiese Geletterdheid en Engelse Taal en Literatuur

BA Hons in Engelse Literatuur; HDE (UCT), MA in Toegepaste Taalkunde (Durham)
 

  +27 18 389 2106
   Office G81, Block B, Mafikeng

Prof Liqhwa Siziba

Senior Dosent
  +27 18 389 2168
   Base Building , Office G68 Block B, Mafikeng

Dr Louise Olivier

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons (PU vir CHO); NGOS; MEd; PhD (NWU)

Toegepaste Linguistiek; Akademiese Skryfwerk; Taalonderrig
  +27 18 285 2210
   Gebou F4 - 109A, Potchefstroom

Me Mari-Leigh Pienaar

Dosent: Akademiese Geletterdheid
MA (Afrikaans)
Toegepaste linguistiek, Afrikaans, veeltaligheid, akademiese geletterdheid, redigering, vertaling
  +27 16 910 3506
   Gebou 7, Kamer 209, Vanderbijlpark

Me Marianne Mathee

Lektrise in Akademiese Geletterdheid

BA Tale (UFS), Hons in Duits (UFS), Diploma in Hoër Onderwys (UFS), MEd (NWU)

Tegnologie in onderrig- en leer
  +27 18 389 2113
   ADC-gebou, Kamer 143, Mafikeng

Dr Marlies Taljard

Lektrise in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (PU vir CHO); PhD (NWU)

Literêre Teorie; Akademies Geletterdheid; Argumentvormingstrategieë
  +27 18 299 1046
   Gebou F4 - 113A, Potchefstroom

Dr Maureen Ledibane

Lektor

BA, MA (TESOL), PhD

Onderrig in Akademiese Engels (AGLE) aan Ekonomie-studente
  +27 18 389 2470
   I Blok, Room G85, Mafikeng

Me Natasha Ravyse

Lektor: Toegepaste Taalkunde
MA in Engels
Sociolinguisitcs; sub-cultural languages
  +27 16 910 3512
   Building 7, Office 213, Vanderbijlpark

Me Nicole Schutte

Lektor: Akademiese Geletterdheid
MA in Taalpraktyk
  +27 16 910 3488
   Gebou 7, Kamer 216, Vanderbijlpark

Mnr Ninan Samuel

Lektor

MA

Engelse Taal- en Literatuur, en Akademiese Geletterdheid
  +27 18 389 2541
   Gebou A2, Blok B, Kamer G79, Mafikeng

Me Pheladi Fakude

Lektor: Akademiese Geletterdheid
MA
Basiese en gevorderde akademiese geletterdheid, veeltaligheid en "Eye-tracking"
  +27 16 910 3501
016 910 3463
   Gebou 7, Kamer 220, Vanderbijlpark

Me Retha Fritz

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering
  +27 18 299 1044
   Gebou F4 - 107, Potchefstroom

Me Sarah Matsetela

Junior Lektrise in Akademiese Geletterdheid

BA Hons English (Limpopo)

  +27 18 389 2561
   Building A2, Block B, Room G70, Mafikeng

Me Stephanie Mostert

Junior Lektor: Akademiese Geletterdheid
Graad in Geesteswetenskappe (Sielkunde en Engels)
Honneursgraad in Engels - Cum Laude
 
Toegepaste linguistiek, tweetaligheid, taal vir regstudente, akademiese geletterdheid, akademiese lees
  +27 16 910 3511
   Gebou 7, Kamer 211, Vanderbijlpark
Tobie van Dyk

Prof Tobie van Dyk

Direkteur: Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk

BA; BA Hons; HED; MA; PhD

Toepaste taalkunde, taaltoetsing, akademiese geletterdheid
  +27 18 299 1048
   Gebou F4, Kamer 108, Potchefstroom

Dr Zanétte Meintjes

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; HOD; MA; PhD (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek
  +27 18 299 1043
   Gebou F4 - 106, Potchefstroom