Dr Mariska Nel

Hoof van CAPLP: Potchefstroomkampus & Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU) 

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek; Forensiese Linguistiek
  +27 18 299 1043
   Gebou F4 - 108, Potchefstroom

Me Amanda Potgieter

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA Ed (UP); BEd (UNISA); MEd (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Onderrig-leer; Onderrigsielkunde; Holistiese Leerderontwikkeling in Diverse Kontekste
  +27 18 299 1040
   Gebou F4 - 103, Potchefstroom

Me Anneke Butler

Lektor: Akademiese Geletterdheid
BA; HED; BEd (Psig); MA.
Linguistiek; Morfologie (veral in Afrikaans); Akademiese Lees; Akademiese Skryf; Materiaalontwikkeling; Toetsontwikkeling
  +27 16 910 3502
   Gebou 7, Kamer 204, Vanderbijlpark

Me Charika Swanepoel

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1046
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Mnr Cobus Ackerman

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA (Komm.), Hons. (Psig.), MA (Psig.) (NWU)

  +27 18 285 2210
   Gebou F4-109A, Potchefstroom

Me Daisy Motsaathebe

Administratiewe Assistent

BA Industriële Sosiologie

  +27 18 389 2638
   Gebou A2, Kantoor G72, Mafikeng

Dr Elsa Meihuizen

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

HOD (US); MA (UKZN); PhD (US) 

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpusstudies; Tekskritiek
  +27 18 299 1041
   Gebou F4-104, Potchefstroom

Me Gonneke Groenen

Junior Lektor in Akademiese Geletterdheid: Afstandonderrig

BEd (HAN); BA; BA Hons (NWU) 

Beskrywende & Toegepaste Taalkunde; Grammatikalisering; e-Leer
  +27 18 299 1038
   Gebou F4-101, Potchefstroom

Dr Gustav Butler

Lektor
PhD
Kurrikulum- en kursusontwerp vir akademiese geletterdheidsingryping; onderrig-en-leer in akademiese skryf; vertaal van akademiese geletterdheidsassesseringsinstrumente; toegepaste linguistiek
  +27 16 910 3480
   Gebou 31, Kamer G03, Vanderbijlpark

Dr Henk Louw

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons (PU vir CHO); MA; PhD (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek
  +27 18 299 1049
   Gebou F4 - 110, Potchefstroom

Dr Henri Laurie

Lektor: Akademiese Geletterdheid
PhD
Letterkunde (veral 20ste eeu en wetenskapsfiksie), literêre teorie, akademiese geletterdheid, visuele kulture
  +27 16 910 3479
   Gebou 7, Kamer 215, Vanderbijlpark

Mnr Jaco du Plessis

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 82 924 2626
   Gebou F4-113, Potchefstroom

Mnr Jaco Fourie

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1046
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Mnr Jansen Vermeulen

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 ****
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Mnr Joel Moletsane

Lektor

MA

Akademiese lees en skryf, tweedetaalverkryging
  +27 18 389 2055
   Gebou A2, Kamer G084, Mafikeng

Me Keabetswe Lekopanye

Junior Lektor Akademiese geletterdheid, kommunikasie en tale
  +27 18 389 2083
   Gebou A2, Kamer G71, Mafikeng

Me Kedumetse Mothlankane

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA Drama (UP); BA Hons (Engels); MA Engels (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Afrika-vroueliteratuur
  +27 18 299 1050
   Gebou F4 - 102, Potchefstroom
Kehilwe Mose

Me Kehilwe Mose

Junior Lektor

Honneurs in Engels en BA Ed. 

Academic Literacy and Languages
  +27 18 389 2361
   Algehele Akademiese Gbou, B-Blok, Kantoor 157, Mafikeng

Dr Kristien Andrianatos

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BIs; NGOS (UP); BEd Honours; MEd; PhD (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Leer deur Digitale Platforms
  +27 18 299 1047
   Gebou F4 - 107A, Potchefstroom

Me Lesley Cushman

Lektrise in Akademiese Geletterdheid en Engelse Taal en Literatuur

BA Hons in Engelse Literatuur; HDE (UCT), MA in Toegepaste Taalkunde (Durham)
 

  +27 18 389 2106
   Office G81, Block B, Mafikeng

Prof Liqhwa Siziba

Senior Dosent
  +27 18 389 2168
   Base Building , Office G68 Block B, Mafikeng

Dr Louise Olivier

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons (PU vir CHO); NGOS; MEd; PhD (NWU)

Toegepaste Linguistiek; Akademiese Skryfwerk; Taalonderrig
  +27 18 299 1042
   Gebou F4 - 105, Potchefstroom

Mnr Lourens Swanepoel

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 ****
   Gebou F4-113, Potchefstroom

Me Mari-Leigh Pienaar

Dosent: Akademiese Geletterdheid
MA (Afrikaans)
Toegepaste linguistiek, Afrikaans, veeltaligheid, akademiese geletterdheid, redigering, vertaling
  +27 16 910 3506
   Gebou 7, Kamer 209, Vanderbijlpark
LinkedIn

Me Marianne Mathee

Lektrise in Akademiese Geletterdheid

BA Tale (UFS), Hons in Duits (UFS), Diploma in Hoër Onderwys (UFS), MEd (NWU)

Tegnologie in onderrig- en leer
  +27 18 389 2113
   ADC-gebou, Kamer 143, Mafikeng

Dr Maricel Botha

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (UP); PhD (UJ) 

Vertaalkunde; Letterkundige Vertaling; Vertalingssosiologie
  +27 18 285 2648
   Gebou F4 – 109, Potchefstroom

Dr Maureen Ledibane

Lektor

BA, MA (TESOL), PhD

Onderrig in Akademiese Engels (AGLE) aan Ekonomie-studente
  +27 18 389 2470
   I Blok, Room G85, Mafikeng

Me Natasha Ravyse

Lektor: Toegepaste Taalkunde
MA in Engels
Sociolinguisitcs; sub-cultural languages
  +27 16 910 3512
   Building 7, Office 213, Vanderbijlpark
NWU Expert

Me Nicole Schutte

Lektor: Akademiese Geletterdheid
MA in Taalpraktyk
  +27 16 910 3488
   Gebou 7, Kamer 216, Vanderbijlpark

Mnr Ninan Samuel

Lektor

MA

Engelse Taal- en Literatuur, en Akademiese Geletterdheid
  +27 18 389 2541
   Gebou A2, Blok B, Kamer G79, Mafikeng

Me Pheladi Fakude

Lektor: Akademiese Geletterdheid
MA
Basiese en gevorderde akademiese geletterdheid, veeltaligheid en "Eye-tracking"
  +27 16 910 3501
016 910 3463
   Gebou 7, Kamer 220, Vanderbijlpark
Google Scholar

Me Retha Fritz

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering
  +27 18 299 1044
   Gebou F4 - 107, Potchefstroom
Google Scholar

Me Sarah Matsetela

Junior Lektrise in Akademiese Geletterdheid

BA Hons English (Limpopo)

  +27 18 389 2561
   Building A2, Block B, Room G70, Mafikeng

Me Stephanie Mostert

Junior Lektor: Akademiese Geletterdheid
Graad in Geesteswetenskappe (Sielkunde en Engels)
Honneursgraad in Engels - Cum Laude
 
Toegepaste linguistiek, tweetaligheid, taal vir regstudente, akademiese geletterdheid, akademiese lees
  +27 16 910 3511
   Gebou 7, Kamer 211, Vanderbijlpark

Me Susan Adora Okpala

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  018 299 1038
   Gebou F4-101, Potchefstroom

Dr Susan Marais

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA; PhD

Engelse Letterkunde; Postmoderne Letterkunde; Postkoloniale Letterkunde; Genre teorie; Narratologie
  +27 18 299 1039
   Gebou F4-102, Potchefstroom

Dr Zanétte Meintjes

Senior Lektor

BA; BA Hons; HOD; MA; PhD (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek
  +27 18 299 1048
   Gebou F4 - 106, Potchefstroom
Google Scholar