Dr Mariska Nel

Hoof van SAPT: Potchefstroomkampus & Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU) 

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek; Forensiese Linguistiek
  +27 18 299 1043
   Gebou F4 - 108, Potchefstroom

Me Amanda Potgieter

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA Ed (UP); BEd (UNISA); MEd (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Onderrig-leer; Onderrigsielkunde; Holistiese Leerderontwikkeling in Diverse Kontekste
  +27 18 299 1040
   Gebou F4 - 103, Potchefstroom
LinkedIn OrcID

Me Anneke Butler

Lektor: Akademiese Geletterdheid
BA; HED; BEd (Psig); MA.
Linguistiek; Morfologie (veral in Afrikaans); Akademiese Lees; Akademiese Skryf; Materiaalontwikkeling; Toetsontwikkeling
  +27 16 910 3502
   Gebou 7, Kamer 204, Vanderbijlpark

Mnr Cobus Ackermann

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA (Komm.), Hons. (Psig.), MA (Psig.) (NWU)

  +27 18 285 2210
   Gebou F4-109A, Potchefstroom

Me Daisy Motsaathebe

Administratiewe Assistent

BA Industriële Sosiologie

  +27 18 389 2638
   Gebou A2, Kantoor G72, Mahikeng

Dr Elsa Meihuizen

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

HOD (US); MA (UKZN); PhD (US) 

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpusstudies; Tekskritiek
  +27 18 299 1041
   Gebou F4-104, Potchefstroom

Me Gonneke Groenen

Junior Lektor in Akademiese Geletterdheid: Afstandonderrig

BEd (HAN); BA; BA Hons (NWU) 

Beskrywende & Toegepaste Taalkunde; Grammatikalisering; e-Leer
  +27 18 299 1046
   Gebou F4-101, Potchefstroom

Dr Gustav Butler

Lektor
PhD
Kurrikulum- en kursusontwerp vir akademiese geletterdheidsingryping; onderrig-en-leer in akademiese skryf; vertaal van akademiese geletterdheidsassesseringsinstrumente; toegepaste linguistiek
  +27 16 910 3480
   Gebou 31, Kamer G03, Vanderbijlpark

Dr Henk Louw

Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid

Ph.D. Toegepaste taalkunde, MA Toegepaste taalkunde, BA Hons., BA

Akademiese skryfwerk
  +27 18 299 1049
   Gebou F4 - 110, Potchefstroom
Google Scholar LinkedIn OrcID

Dr Henri Laurie

Lektor: Akademiese Geletterdheid
PhD
Letterkunde (veral 20ste eeu en wetenskapsfiksie), literêre teorie, akademiese geletterdheid, visuele kulture
  +27 16 910 3479
   Gebou 7, Kamer 215, Vanderbijlpark

Mnr Jaco Fourie

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1038
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Mr Jacques McDermid Heyns

Bestuurder van Skryfsentrum op Vanderbijlparkkampus

BA Taaltegnologie, MA Toegepaste Positiewe Sielkunde

Onderrig en leer van akademiese skryfwerk
   Gebou 13 (Biblioteek), Kamer SL328, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
OrcID

Mnr Jansen Vermeulen

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 ****
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Mnr Joel Moletsane

Lektor

MA

Akademiese lees en skryf, tweedetaalverkryging
  +27 18 389 2055
   Gebou A2, Kamer G084, Mahikeng

Me Karien Seymore

Senior Administratiewe Beampte
  +27 18 299 1045
   Gebou F4-108A, Potchefstroom

Me Keabetswe Lekopanye

Junior Lektor Akademiese geletterdheid, kommunikasie en tale
  +27 18 389 2083
   Gebou A2, Kamer G71, Mahikeng

Me Kedumetse Mothlankane

Dosent in Akademiese Geletterdheid

BA Drama (UP); BA Hons (Engels); MA Engels (NWU)

Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1050
   Gebou F4 - 102, Potchefstroom
Kehilwe Mose

Me Kehilwe Mose

Junior Lektor

Honneurs in Engels en BA Ed. 

Academic Literacy and Languages
  +27 18 389 2361
   Algehele Akademiese Gbou, B-Blok, Kantoor 157, Mahikeng

Dr Kristien Andrianatos

Dosent: Akademiese Geletterdheid by die OAL

Baccalaureus in Inligtingkunde (UP), Nagraadse sertifikaat in Onderwys (UP), BEdHons (NWU), MEd (NWU), PhD in kurrikulumontwikkeling (NWU)

Lees in hoër onderwys en multimodale vermengde leer binne die veld van akademiese geletterdheid.
  +27 18 299 1045
   Gebou F4, Kamer 108A, Potchefstroom, Potchefstroom
OrcID

Me Lesley Cushman

Lektrise in Akademiese Geletterdheid en Engelse Taal en Literatuur

BA Hons in Engelse Literatuur; HDE (UCT), MA in Toegepaste Taalkunde (Durham)
 

  +27 18 389 2106
   Office G81, Block B, Mahikeng

Prof Liqhwa Siziba

Adjunk-Direkteur (Skool vir Tale) en Senior Dosent
  +27 18 389 2168
   Base Building , Office G68 Block B, Mahikeng

Me Mari-Leigh Pienaar

Dosent: Akademiese Geletterdheid
MA (Afrikaans)
Toegepaste linguistiek, Afrikaans, veeltaligheid, akademiese geletterdheid, redigering, vertaling
  +27 16 910 3506
   Gebou 7, Kamer 209, Vanderbijlpark
Google Scholar LinkedIn OrcID

Me Marianne Mathee

Dosent in Akademiese Geletterdheid

BA Tale (UFS), Hons in Duits (UFS), Diploma in Hoër Onderwys (UFS), MEd (NWU)

Visuele geletterdheid, multimodaliteit en SDL
  +27 18 389 2113
   ADC-gebou, Kamer 143, Mahikeng

Dr Maricel Botha

Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (UP); PhD (UJ) 

Vertaalkunde; Letterkundige Vertaling; Vertalingssosiologie
  +27 18 285 2648
   Gebou F4 – 109, Potchefstroom

Dr Maureen Ledibane

Lektor

BA, MA (TESOL), PhD

Onderrig in Akademiese Engels (AGLE) aan Ekonomie-studente
  +27 18 389 2470
   I Blok, Room G85, Mahikeng

Me Mimi Nokuthula Masango

Dosent: Akademiese Geletterdheid

MTech: Taalpraktyk

  +27 18 389 2470

Me Nicole Schutte

Dosent: Akademiese Geletterdheid
MA in Taalpraktyk
Klankbeskrywing
  +27 16 910 3488
   Gebou 7, Kamer 204, Vanderbijlpark

Mnr Ninan Samuel

Lektor

MA

Engelse Taal- en Literatuur, en Akademiese Geletterdheid
  +27 18 389 2541
   Gebou A2, Blok B, Kamer G79, Mahikeng

Dr Pheladi Fakude

Dosent in Akademiese Geletterdheid
BEd; BA; Hons;  MA (UL); PhD (NWU)
Akademiese geletterdheid, Bi- en veeltaligheid, toegepaste Linguistiek, lees van oogbewegings
  +27 16 910 3501
016 910 3463
   Gebou 7-220, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
Google Scholar OrcID

Mev Retha Schwanke

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering
  +27 18 299 1044
   Gebou F4 - 107, Potchefstroom
Google Scholar

Me Sarah Matsetela

Junior Lektrise in Akademiese Geletterdheid

BA Hons English (Limpopo)

  +27 18 389 2561
   Building A2, Block B, Room G70, Mahikeng

Me Stephanie Mostert

Junior Lektor: Akademiese Geletterdheid
Graad in Geesteswetenskappe (Sielkunde en Engels)
Honneursgraad in Engels - Cum Laude
 
Toegepaste linguistiek, tweetaligheid, taal vir regstudente, akademiese geletterdheid, akademiese lees
  +27 16 910 3511
   Gebou 7, Kamer 211, Vanderbijlpark

Me Susan Adora Okpala

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  018 299 1038
   Gebou F4-101, Potchefstroom

Dr Susan Marais

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA; PhD

Engelse Letterkunde; Postmoderne Letterkunde; Postkoloniale Letterkunde; Genre teorie; Narratologie
  +27 18 299 1047
   Gebou F4-107a, Potchefstroom
Google Scholar LinkedIn

Mnr Themba Marvin Makhubele

Junior Dosent

BA; BA Hons; MA 

Akademiese geletterdheid, Engels vir spesifieke doeleindes, Toegepaste taalkunde
  +27 18 299 1042
   Gebou F4, Kamer 105, Potchefstroom

Prof Tobie van Dyk

Dosent in toegepaste linguistiek en akademiese geletterdheid

BA; BA Hons; HED; MA; PhD

25 Jaar akademiese kundigheid in hoofsaaklik taal vir spesifieke doeleindes.
  +27 18 299 1551
   Gebou E9 - 217, Potchefstroom, Potchefstroom
Google Scholar OrcID

Dr Zanétte Meintjes

Senior Lektor

BA; BA Hons; HOD; MA; PhD (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek
  +27 18 299 1043
   Gebou F4 - 106, Potchefstroom
Google Scholar

Me Zhandi van Zyl

Dosent in Akademiese Geletterdheid en Engels
BA Taalpraktyk; BA Hons. Joernalistiek; MA in Toegepaste Taalkunde
A-E Tweetaligheid; Onderwyseridentiteit; Konkordante Tweetaligheid; Navorsingsmetodes binne Taalverwysingsraamwerk
  +27 16 910 3468
   Gebou 7, Kamer 214, Vanderbijlpark
LinkedIn OrcID