Ondersteuningspersoneel

Mev. Lizelle Fourie

Administratiewe Assistent (SAPT)
  +27 18 299 1503
   Gebou E9-109 , Potchefstroom

Mev Leischa Lazenby

Senior Administratiewe Assistent (SAPT)
  +27 18 299 1551
   Gebou E9-210, Potchefstroom

Me Analize Kruger

Administratiewe Assistent, Skool vir Tale
  +27 18 299 1504
   Building E9 - 109, Potchefstroom

Afrikaans en Nederlands

Prof Gerhard van Huyssteen

Professor van Afrikaanse en Nederlandse Taalkunde

BA; BA Hons; MA (UP); PhD (NWU)

Afrikaanse Linguistiek (Morfologie); Kognitiewe en Konstruksiegrammatika; Taaltegnologie
  +27 82 562 4814
   Gebou E9 - 106, Potchefstroom
Research Gate Google Scholar

Dr. Ansie Maritz

Lektor van Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BA; BA Hons; NGOS; MA (NWU)

Propaganda, Teksanalise, Politiese taalgebruik, Pragmatiek, Variasietaalkunde, Sosiolinguistiek
  +27 18 285 2695
   Gebou E9 - 240, Potchefstroom
Research Gate

Wemar Strydom

Junior lektor
  +27 18 299 1439
   Gebou E9 - 236, Potchefstroom

Prof Thys Human

Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons (Opleidingsbestuur); BA Hons (Afrikaans); MA; DLitt (UJ)

Afrikaanse Literatuur; Prosa en Drama
  +27 18 299 1559
   Gebou E9 - 232, Potchefstroom

Prof Phil van Schalkwyk

Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU)

Vergelykingsteorie; Literêre Teorie; Afrikaans en Nederlandse Poësie en Prosa
  +27 18 299 1492
   Gebou E9 - 234, Potchefstroom
Google Scholar

Prof Adri Breed

Vakgroepleier (Potchefstroomkampus): Medeprofessor in Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BBk; BTh; BA Hons; MA; PhD (NWU)

Afrikaanse Linguistiek; Deskriptiewe Linguistiek; Grammatikalisering; Tyd en Aspek
  +27 18 299 1563
   Gebou E9 - 243, Potchefstroom
Research Gate Google Scholar

Dr Janien Linde

Dosent in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde

BA; BA Hons; MA ; PhD (NWU) 

Afrikaanse en Nederlandse letterkunde; Marlene van Niekerk; moderniteit; performatiwiteit; relationaliteit; transnasionalisme
  +27 18 299 1491
   Gebou E9 - 241, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn NWU Expert

Me Nina Brink

Lektor in Afrikaans en Nederlandse Linguistiek

BA; BA Hons; MA (NWU)

Afrikaanse Linguistiek; Kognitiewe Linguistiek; Toegepaste Linguistiek; Kindertaalverwerwing
  +27 18 299 1486
   Gebou E9 - 238, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn NWU Expert

Engels

Dr Louise Strydom

Senior Lektor in Taalvaardighede binne die Regskonteks
  +27 18 285 2444
   Gebou E9 - 244, Potchefstroom

Dr Karien van den Berg

Senior Lektor in Engelse Linguistiek

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU); Forensiese Linguistiek

Engels as Tweedetaal; Taaltoetsing; Diskoersanalise; Forensiese Linguis; Assessering van skryfwerktiek;
  +27 18 299 1554
   Gebou E9 - 218, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn

Prof Etienne Terblanche

Professor in Engelse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; PhD

Engelse Literatuur; E.E. Cummings; T.S. Eliot; Eko-kritiek; Ikonisiteitstudies
  +27 18 299 1538
   Gebou E9 - 221, Potchefstroom

Dr Yolande Botha

Senior Lektor in Engelse Linguistiek

BA; BA Hons; MA; PhD

Korpuslinguistiek; Sistemiese Funksionele Grammatika; Grammatikale Analise
  +27 18 299 1561
   Gebou E9 - 224, Potchefstroom

Prof Nicholas Meihuizen

Professor in Engelse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; PhD; HDL (Natal)

Modernisme; Romantiek; Ierse Poësie in Engels; Amerikaanse Poësie; Shakespeare
  +27 18 299 1557
   Gebou E9 - 231, Potchefstroom

Mr Rakgomo Pheto

Lektor in Engelse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; HOD

Engelse Wêreldliteratuur; Postkoloniale Literatuur; Didaktiek; Drama
  +27 18 299 1550
   Gebou E9 - 223, Potchefstroom

Prof Ian Bekker

Professor in Engelse Linguistiek

PhD

Engelse Linguistiek; Sosiolinguistiek; Fonetiek
  +27 18 299 1551
   Gebou E9 - 215, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn Google Scholar

Prof Attie de Lange

Professor in Engelse Letterkunde
Engelse Literatuur; Conradian Studies; Post-modernisme
  +27 18 299 1480
   Gebou F4 - G01, Potchefstroom

Dr Louise Olivier

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons (PU vir CHO); NGOS; MEd; PhD (NWU)

Toegepaste Linguistiek; Akademiese Skryfwerk; Taalonderrig
  +27 18 299 1042
   Gebou F4 - 105, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn Google Scholar

Prof David Scott-Macnab

Professor; Direkteur: Navorsingseenheid vir tale en letterkunde in die Suid-Afrikaanse konteks

BA (Hons) PhD

Middeleeuse taal en Letterkunde
  +27 18 299 1555
   Gebou E9, Kamer 108A, Potchefstroom
Research Gate Google Scholar NWU Expert

Dr Michèle duPlessis-Hay

Vakhoof: Senior Lektor in Engelse Letterkunde

BA; BA Hons; BA Hons (Rand); MLitt (Oxon); PhD (Rand)

Renaissance Literatuur; Ben Jonson; The Inklings; Vroeë Ruiterliteratuur
  +27 18 299 1556
   Gebou E9 - 220, Potchefstroom

Setswana

Prof Rigardt Pretorius

Vakhoof: Professor in Setswana (Derdetaal)

BA; BA Hons; MA; PhD (PU vir CHO)

Morfologie en morfo-sintaksis van Setswana
  +27 18 299 1510
   Gebou E9 - G18, Potchefstroom

Me Ansu Berg

Lektrise in Setswana (Derdetaal)

BA; BA Hons; MA (PU vir CHO)

Morfologie en Sintaksis van Setswana
  +27 18 299 1540
   Gebou E9 - G20, Potchefstroom

Me Molly Phakedi

Lektrise in Setswana

BA; BA (Ed) (UNIBO); BA Hons (PU vir CHO)

Setswana as Moedertaal
  +27 18 299 1562
   Gebou E9 - G22, Potchefstroom

Suid-Afrikaanse Gebaretaal

Mnr Dawie Melamu

Akademiese Assistent in Suid-Afrikaanse Gebaretaal
   Gebou E9 - G29, Potchefstroom

Ms Naomi Matthys

Junior Dosent

BA Honneurs in Taalpraktyk, BA Taalpraktyk (UFS)

Tolking (Suid-Afrikaanse gebaretaal en gesproke tale), Dowe studies
  +27 71 761 5547
   Gebou E9, Kamer G23, Potchefstroom

Frans personeel

Me Janet Neethling

Lektor

MA Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde (US); MA Franse en Engelse Literêre Vertaling (Strasbourg, France);  BA (US); BA Hons (US)

VergelykendeLliteratuur en Literêre Vertaling
  +27 18 299 1058
   Gebou E9, Kantoor 112, Potchefstroom

Me Carina Grobler

Vakhoof: Lektor in Frans

BA; BA Hons (UFS); MA (Grenoble, France)

Ontwikkeling en Assessering van Franse Kommunikasievaardighede; CALL
  +27 18 299 1057
   Gebou E9 - 112C, Potchefstroom

Me Mia-Louise Botha

Junior Lektor in Frans

BA (NWU); BA Hons (UP); MA (UCT)

Onderrig van Frans as Tweedetaal
  +27 18 299 1058
   Gebou E9 - 112, Potchefstroom

Duits

Me Gerda Wittmann

Vakgroepleier, Voorsitter en Dosent

M.A. (Duits), B.A. Honneurs (Duits), B.A. Law, Deutsch Lehren Lernen Basiseinheiten 1 - 6 (Goethe-Institut, München), gesertifiseerde eksaminator vir die Goethe-Zertifikat-eksamens uit vlakke A1 - C1 (Volwassenes en jeugdiges)
 

Onderrig van Duits as Vreemdetaal
  +27 18 299 1560
   Gebou E9 - 207, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn Google Scholar

Dr Philip van der Merwe

Senior Lektor in Duits

BA; BA Hons; MA; PhD; HOD (NWU), Sertifikaat: “Methodik und Didaktik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts” (Goethe-Institut)

Literêre Teorie
  +27 18 299 1565
   Gebou E9 - 216, Potchefstroom
Research Gate Google Scholar

Akademiese Geletterdheid

Me Amanda Potgieter

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA Ed (UP); BEd (UNISA); MEd (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Onderrig-leer; Onderrigsielkunde; Holistiese Leerderontwikkeling in Diverse Kontekste
  +27 18 299 1040
   Gebou F4 - 103, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn

Dr Zanétte Meintjes

Senior Lektor

BA; BA Hons; HOD; MA; PhD (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek
  +27 18 299 1043
   Gebou F4 - 106, Potchefstroom
Google Scholar

Dr Kristien Andrianatos

Dosent: Akademiese Geletterdheid by die OAL

Baccalaureus in Inligtingkunde (UP), Nagraadse sertifikaat in Onderwys (UP), BEdHons (NWU), MEd (NWU), PhD in kurrikulumontwikkeling (NWU)

Lees in hoër onderwys en multimodale vermengde leer binne die veld van akademiese geletterdheid.
  +27 18 299 1045
   Gebou F4, Kamer 108A, Potchefstroom, Potchefstroom
Research Gate

Dr Henk Louw

Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid

Ph.D. Toegepaste taalkunde, MA Toegepaste taalkunde, BA Hons., BA

Akademiese skryfwerk
  +27 18 299 1049
   Gebou F4 - 110, Potchefstroom
LinkedIn Google Scholar

Mev Retha Schwanke

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (NWU)

Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering
  +27 18 299 1044
   Gebou F4 - 107, Potchefstroom
Google Scholar

Me Kedumetse Mothlankane

Dosent in Akademiese Geletterdheid

BA Drama (UP); BA Hons (Engels); MA Engels (NWU)

Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1050
   Gebou F4 - 102, Potchefstroom

Prof Tobie van Dyk

Dosent in toegepaste linguistiek en akademiese geletterdheid

BA; BA Hons; HED; MA; PhD

25 Jaar akademiese kundigheid in hoofsaaklik taal vir spesifieke doeleindes.
  +27 18 299 1551
   Gebou E9 - 217, Potchefstroom, Potchefstroom
Research Gate Google Scholar

Mnr Cobus Ackermann

Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA (Komm.), Hons. (Psig.), MA (Psig.) (NWU)

  +27 18 285 2210
   Gebou F4-109A, Potchefstroom

Dr Maricel Botha

Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA (UP); PhD (UJ) 

Vertaalkunde; Letterkundige Vertaling; Vertalingssosiologie
  +27 18 285 2648
   Gebou F4 – 109, Potchefstroom

Me Gonneke Groenen

Junior Lektor in Akademiese Geletterdheid: Afstandonderrig

BEd (HAN); BA; BA Hons (NWU) 

Beskrywende & Toegepaste Taalkunde; Grammatikalisering; e-Leer
  +27 18 299 1046
   Gebou F4-101, Potchefstroom

Dr Mariska Nel

Hoof van SAPT: Potchefstroomkampus & Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU) 

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek; Forensiese Linguistiek
  +27 18 299 1043
   Gebou F4 - 108, Potchefstroom

Dr Susan Marais

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons; MA; PhD

Engelse Letterkunde; Postmoderne Letterkunde; Postkoloniale Letterkunde; Genre teorie; Narratologie
  +27 18 299 1047
   Gebou F4-107a, Potchefstroom
Research Gate LinkedIn Google Scholar

Dr Elsa Meihuizen

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

HOD (US); MA (UKZN); PhD (US) 

Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpusstudies; Tekskritiek
  +27 18 299 1041
   Gebou F4-104, Potchefstroom

Mnr Jansen Vermeulen

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 ****
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Mnr Jaco Fourie

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1038
   Gebou F4-113A, Potchefstroom

Me Susan Adora Okpala

Lektor in Akademiese Geletterdheid
  018 299 1038
   Gebou F4-101, Potchefstroom

Me Karien Seymore

Senior Administratiewe Beampte
  +27 18 299 1045
   Gebou F4-108A, Potchefstroom

Mnr Themba Marvin Makhubele

Junior Dosent

BA; BA Hons; MA 

Akademiese geletterdheid, Engels vir spesifieke doeleindes, Toegepaste taalkunde
  +27 18 299 1042
   Gebou F4, Kamer 105, Potchefstroom

Skryfkuns

Prof Bernard Odendaal

Direkteur: ATKV Skryfskool

BA; BA Hons; MA; PhD (UV)

Skryfkuns; Afrikaanse Poësie; Literêre Teorie; Literêre Vertaling; Poësiekritiek
  +27 18 299 1782
   Gebou E9 - G04, Potchefstroom

Prof Franci Greyling

Professor in Skryfkuns

BA (PU vir CHO); BA Hons; BEd Psig (UP); MA; PhD; HOD (PU vir CHO)

Kreatiewe Skryfwerk; Kinder- en Jeugliteratuur; Area-Spesifieke Digitale Literatuur
  +27 18 299 1781
   Gebou E9 - G30, Potchefstroom
Research Gate Google Scholar