Dr Johannes Seema

Senior Lektor: Afrikatale
PhD
Boiphihlelo bofuputsing ba dingolwa tsa Maafrika
  +27 16 910 3492
+27 16 910 3463
   Gebou 31, Kantoor 106, Vanderbijlpark

Mnr Lebona Cedric Mafisa

Junior Dosent

BAEd (Universiteit van die Noorde); BA Honneurs (Vergelykende Afrikatale & Literatuur (NWU); MA - Vergelykende Afrikatale & Literatuur - (NWU)
 

Veeltaligheid
  +27 16 910 3409
   Gebou 31, Kamer 107, Vanderbijlpark
OrcID

Prof Thapelo Selepe

Medeprofessor in Sesotho
BA in Afrikatale; BA Hons in Letterkunde; BTh Hons; MA in Letterkunde; MA Theol; DLitt et Phil
Afrikatale Taal- en Kultuurstudies; Literêre Teorie; Systemiese Teologie & Praktiese Teologie
  +27 16 910 3491
   Gebou 31 - 105, Vanderbijlpark