Dr Abigail Hlatshwayo

Senior Lektrise

Phd in Linguistiek

Taal/Linguistiek/Veeltaligheid
  +27 18 389 2047
   Gebou A2, G80, Mahikeng

Prof Attie de Lange

Professor in Engelse Letterkunde Engelse Literatuur; Conradian Studies; Post-modernisme
  +27 18 299 1480
   Gebou F4 - G01, Potchefstroom

Prof Bernard Nchindila

Professor, ODL- Programleier

PhD, MA (Unisa), Cambridge-sertifikaat in Engelse taalonderrig aan volwassenes (CELTA) (Cambridge), BA Engels met onderwys, gevorderde sertifikaat in menslike hulpbronbestuur (Zambia)
 

Engelse taalkunde, Leesvaardigheid, ESL, EFL, ODL
  +27 18 389 2302
   ADC Gebou Blok B, Kamer 246, Mahikeng
Google Scholar LinkedIn

Prof Bertus van Rooy

Direkteur van Fokusarea: UPSET
MA, PhD
Tale, Linguistiek, Afrikaans, Engels, taalevolusie-en verandering, sosiolinguistiek, korpuslinguistiek, Suid-Afrikaanse variëteite van Engels, wêreld-Engels
  +27 16 910 3482
   Gebou 6, Kantoor 107, Vanderbijlpark

Me Caroline Piotrowska

Dosent in Engelse Linguistiek
MA in Engelse Linguistiek; BA Honneurs in Engels
Internet linguistiek, sosiolinguistiek, modernisme, strokiesprente
  +27 16 910 3477
   Gebou 7-225, Vanderbijlpark
LinkedIn NWU Expert

Prof David Scott-Macnab

Professor; Direkteur: Navorsingseenheid vir tale en letterkunde in die Suid-Afrikaanse konteks

BA (Hons) PhD

Middeleeuse taal en Letterkunde
  +27 18 299 1555
   Gebou E9, Kamer 108A, Potchefstroom
Google Scholar NWU Expert OrcID

Mev Diana Bloem

Dosent

B. Sosiale Wetenskap (UKZN), BA Hons (UKZN), MA in Engelsstudies (UKZN)
 

Kreatiewe skryfwerk, postmoderne genres en postkoloniale skryfwerk.
  +27 18 389 2396
   Gebou A3, Kamer C178, Mahikeng
LinkedIn OrcID

Prof Etienne Terblanche

Professor in Engelse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; PhD

Engelse Literatuur; E.E. Cummings; T.S. Eliot; Eko-kritiek; Ikonisiteitstudies
  +27 18 299 1538
   Gebou E9 - 221, Potchefstroom

Prof Ian Bekker

Professor in Engelse Linguistiek

PhD

Engelse Linguistiek; Sosiolinguistiek; Fonetiek
  +27 18 299 1551
   Gebou E9 - 215, Potchefstroom
Google Scholar LinkedIn

Dr Jennifer Schmidt

Senior Lektrise
Ph.D -Engels (Drew University), Ph.D - Konsentrasie Vrouestudies, M.Phil, Engels (Drew University),BA - Engels en Sielkunde (College of Saint Benedict/ Saint John’s University)
Post-millennial Suid-Afrikaanse Letterkunde en Kulture
  +27 18 389 2363
   Gebou A3, Kamer A202, Mahikeng

Dr Karien van den Berg

Senior Lektor in Engelse Linguistiek

BA; BA Hons; MA; PhD (NWU); Forensiese Linguistiek

Engels as Tweedetaal; Taaltoetsing; Diskoersanalise; Forensiese Linguis; Assessering van skryfwerktiek;
  +27 18 299 1554
   Gebou E9 - 218, Potchefstroom
LinkedIn

Dr Louise Olivier

Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid

BA; BA Hons (PU vir CHO); NGOS; MEd; PhD (NWU)

Toegepaste Linguistiek; Akademiese Skryfwerk; Taalonderrig
  +27 18 299 1042
   Gebou F4 - 105, Potchefstroom
Google Scholar LinkedIn OrcID

Dr Louise Strydom

Senior Lektor in Taalvaardighede binne die Regskonteks
  +27 18 285 2444
   Gebou E9 - 244, Potchefstroom

Dr Maristi Partridge

Senior Dosent in Engelse Taalkunde
MA (Engels)
Linguistiek, Korpuslinguistiek, Wêreld-Engels
  +27 16 910 3461
   Gebou 31, Kamer 104, Vanderbijlpark
Google Scholar OrcID

Dr Michèle duPlessis-Hay

Vakhoof: Senior Lektor in Engelse Letterkunde

BA; BA Hons; BA Hons (Rand); MLitt (Oxon); PhD (Rand)

Renaissance Literatuur; Ben Jonson; The Inklings; Vroeë Ruiterliteratuur
  +27 18 299 1556
   Gebou E9 - 220, Potchefstroom

Prof Nicholas Meihuizen

Professor in Engelse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; PhD; HDL (Natal)

Modernisme; Romantiek; Ierse Poësie in Engels; Amerikaanse Poësie; Shakespeare
  +27 18 299 1557
   Gebou E9 - 231, Potchefstroom
Academia

Dr Paul Nepapleh Nkamta

Senior Dosent

PhD in Engels, MA in Vertaling, PGCE, BA (Hons) in Engels

Veeltaligheid, multikulturalisme, leesgeletterdheid, taalonderrig en -leer
  +27 18 389 2895
   Gebou A3, Blok-B, Kamer 160, Mahikeng
LinkedIn OrcID

Prof Philden Ndlela

Assosieer Professor

PhD, Universiteit van Massachusetts, US

Swart Suid-Afrikaanse skryfkuns en Afro-Amerikaanse letterkunde
  +27 18 389 2103
   Basisgebou Blok B, Kamer G78, Mahikeng
LinkedIn

Mr Rakgomo Pheto

Lektor in Engelse Letterkunde

BA; BA Hons; MA; HOD

Engelse Wêreldliteratuur; Postkoloniale Literatuur; Didaktiek; Drama
  +27 18 299 1550
   Gebou E9 - 223, Potchefstroom

Dr Rilette Swanepoel

Senior Dosent in Engelse Literatuur
PhD
Postmodernistiese Fiksie, Poësie, Literêre Teorie
  +27 16 910 3467
   Gebou 7 - 211, Vanderbijlpark
Google Scholar LinkedIn

Dr Ronel Wasserman

Senior Lektor in Engelse Taalkunde

BA in Taal-en Literatuurstudie; BA Hons in Engels; MA oorgedra na PhD in Engels

Sosiolinguistiek; Historiese Taakunde; Engelse Variëteite in Suid-Afrika; Register Studies; Semantiek van die Verbum
  +27 16 910 3401
   Gebou 7 - 201, Vanderbijlpark
Google Scholar NWU Expert OrcID

Dr Yolande Botha

Senior Lektor in Engelse Linguistiek

BA; BA Hons; MA; PhD

Korpuslinguistiek; Sistemiese Funksionele Grammatika; Grammatikale Analise
  +27 18 299 1561
   Gebou E9 - 224, Potchefstroom

Me Zhandi van Zyl

Dosent in Akademiese Geletterdheid en Engels
BA Taalpraktyk; BA Hons. Joernalistiek; MA in Toegepaste Taalkunde
A-E Tweetaligheid; Onderwyseridentiteit; Konkordante Tweetaligheid; Navorsingsmetodes binne Taalverwysingsraamwerk
  +27 16 910 3468
   Gebou 7, Kamer 214, Vanderbijlpark
LinkedIn OrcID