Kursusoorsig

Voorgraadse studie in Afrikaans en Nederlaneds word binne die BA-program aangebied en die vak kan as hoofvak of addisionele vak geneem word. Die kursus kan van die eerstejaar- tot derdejaarsvlak gevolg word. Indien aan toelatingsvereistes voldoen word, verleen die kursus studente toelating tot honneursstudie, asook die geleentheid om in hul gekosed veld tot op meesters- en doktorsgraadvlak te vorder. Die kursus gee aan studente 'n grondige wetenskaplike studie van die Afrikaanse taalkunde en letterkunde.

Voorgraadse leerinhoud behels:

Afrikaanse letterkunde: 

 • Die belangrikste letterkundige werke in Afrikaans word bestudeer asook heelwat Nederlandse literatuur. Die geskiedenis van die literatuur en literêre teorie word aangewend vir nuwe relevante interpretasies van gedigte, romans en dramas.
Afrikaanse taalkunde:
 • Fonetiek en Fonologie (klankleer)
 • Morfologie (woordbouleer)
 • Sintaksis (sinsbou)
 • Semantiek (betekenisleer)
 • Historiese linguistiek en Sosiolinguistiek (historiese ontwikkeling van Afrikaans en sy verhouding tot ander tale en die sosiale konteks)

 

Beroepsmoontlikhede

 • Onderrig en leer (in kombinasie met die nagraadse onderwysdiploma)
 • Akademie & navorsing (binne tersiêre omgewing)
 • Vryskutskryfwerk
 • Vertaal- en tolkdienste
 • Taaltegnologie (in kombinasie met graad in taaltegnologie)
 • Kommunikasie & joernalistiek
 • Uitsaaiwese
 • Kopieskrywerk
 • Tegniese skryfwerk
 • Uitgewery & teksredaksie
 • Leksikografie
 • Gespesialiseerde sekretariële dienste
 • Proeflees
 • Taalspesialisering binne die regerings- en privaat sektor

 

Vir meer agtergrondsinligting oor Afrikaans kan onder meer die volgende webblaaie besoek word: