Die Vakgroep Duits is ’n gelisensieerde toetssentrum van die Goethe-Instituut. Jaarliks word die Goethe-toetse ter verkryging van internasionale kwalifikasies (bewyse vir die taalvaardigheidsvlakke B1 en B2) aan die Skool vir Tale (E9) van die NWU in Potchefstroom afgeneem. Die Vakgroep Duits werk nou saam met die toonaangewende Goethe-Instituut wat wêreldwyd die aanleer van Duits bevorder. Besoek gerus die Goethe-Instituut se webwerf: http://www.goethe.de 

 

Die onderrigprogram aan die NWU volg ’n praktiese kommunikasie-georiënteerde en interkulturele benadering. Die onderrig fokus op: 

 • Die verstaan en praat van Duits in alledaagse gespreksituasies.
 • Die lees van ’n wye verskeidenheid Duitse tekssoorte.
 • Die skryf van ’n wye verskeidenheid tekssoorte.
 • Die verwerf van kennis van die Duitse grammatika wat toepaslik vir elke vlak is sowel as ondersteunend vir die kommunikatiewe vaardighede wat ontwikkel word.
 • Die verwerf van kennis oor die Duitse ekonomie en kommunikasie in Duits in sake-kontekste. (Laasgenoemde spesifiek met betrekking tot die modules in Sake-Duits.)
 • Duitse literatuur en literatuurgeskiedenis. Aan die begin van die tweede jaar begin die letterkundige reis met die Barok-era en dit eindig op voorgraadse vlak met kontemporêre literatuur. Die doel van hierdie fokus is om studente in staat te stel om kennis oor die Duitse literatuur, kultuur en geskiedenis te verwerf, maar om ook daardeur hul kommunikatiewe Duitsvaardighede te ontwikkel.

 

 

Voorgraadse modules

 • Duits Elementêr 1 en 2 (Duits vir beginners op eerstejaarsvlak);
 • Sake-Duits 1 en 2 (Duits vir beginners met ’n fokus op kommunikasie in besigheidskontekste – op eerstejaarsvlak);
 • Duits Intermediêr 1 en 2 (op tweedejaarsvlak);
 • Duits Gevorderd 1 en 2 (op derdejaarsvlak).

Voorvereistes

 • Duits Elementêr 1 is ’n beginnersmodule en geen voorkennis word vereis nie.
 • Die voorvereiste vir Duits Intermediêr is Duits Elementêr, maar ’n student met Matriek-Duits en/of ’n kwalifikasie van ’n erkende taalinstituut (soos die Goethe-Instituut) mag om vrystelling van Duits op eerstejaarsvlak aansoek doen om voort te gaan met Duits op tweedejaarsvlak (met dien verstande dat die student ook histories ’n tweedejaarstudent is).

Honneursprogram

Afgesien hiervan word ’n volledige honneursprogram in Duits (taal- en letterkunde) in samewerking met die Universiteit van Pretoria aangebied.  Studente kan in hulle eie studierigting aansoek doen vir DAAD-beurse om verdere studie in Duitsland te finansier: http://bit.ly/23u3Y1L Studente kan ook vir ’n DAAD-“kontakbeurs” aan universiteite in Duitsland aansoek doen, bv. aan die Universität Rostock: http://www.uni-rostock.de/en/ Om Duits aan die NWU te leer, is ’n voorbereiding vir so ‘n opwindende akademiese en kulturele ervaring.

 

Beroepsmoontlikhede

 • Onderrig in Duits as vreemde taal
 • Taalpraktisyn met Duits as vertrekpunt: vertaling, tolk, proeflees
 • Joernalistiek
 • Akademie & navorsing (gewoonlik binne tersiêre instansie)
 • Kliëntedienste & gespesialiseerde administrasie
 • Tegniese skryfwerk
 • Kopieskryfwerk
 • Uitgewery
 • Uitsaaiwese

 

Vir verdere agtergrond oor Duits as taal en oor Duits as vak, gaan loer gerus by die volgende skakels: