Kursusoorsig 

Skryfkuns behels die skryf van kreatiewe werk soos kortverhale, gedigte, kinder- en jeugverhale en dramatekste. Dit is 'n volwaardige graadvak en word veral deur taalstudente en studente in kommunikasiestudies geneem.  Daar is geen spesifieke toelatingsvereistes om die vak op eerstejaarsvlak te neem nie.  Toelating tot die tweede en derdejaar is onderhewig aan keuring.  Skryfkuns se vakkombinasies word algemeen met enige taalvak gekombineer. Dit skakel ook sinvol met die studie van die kommunikasiewese in.  Die kursus bestaan uit skryfkunsteorie sowel as praktyk.  Eie kreatiewe skryfwerk maak die helfte van die punte uit.  Afrikaans is die primêre teikentaal vir alle modules in Skryfkuns en studente behoort dus goed waardig in Afrikaans te wees ten einde die modules te kan neem. Op die eerstejaarsvlak is die studiegidse ook in Engels beskikbaar.  Tolkdienste is op die eerstejaarsvlak in die klaskamer beskikbaar.

Die vak het ook ʼn breë gebruikswaarde, omdat daar in die kursus aandag geskenk word aan die stimulering van kreatiwiteit. In die Vakgroep Skryfkuns is ons ook betrokke by interdissiplinêre kreatiewe en navorsingsprojekte. In die jongste projek, Byderhand, eksperimenteer ons met digitale literatuur en plek-spesifieke digitale literatuur.

 

Beroepsmoontlikhede

  • Kreatiewe skryfwerk & vryskutskrywerk
  • Joernalistiek
  • Uitgewery
  • Biblioteek- en inligtingkunde
  • Taalpraktisynswerk
  • Akademie & navorsing
  • Kopieskryfwerk
  • Redigering
  • Advertensiebedryf

 

Vir meer inligting, volg die volgende skakels op:

www.byderhand.net