Prof Dumisani Moyo

Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Geesteswetenskappe
  +27 18 299 1480
 Dumi.Moyo@nwu.ac.za
   Gebou F4, Kamer G01, Potchefstroom

Dr Ndivhoniswani Aaron Tsidzumba

Adjunkdekaan: Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebbendesverhoudinge
  +27 18 389 2053
 aaron.tshidzumba@nwu.ac.za
    Gebou A3, ADC Gebou, Kamer 153 (Eerste verdieping, Blok B), Mahikeng

Prof Mpho Chaka

Adjunkdekaan: Onderrig-Leer
  +27 18 289 2908
 16063783@nwu.ac.za
   ADC Gebou, Kamer 162, Mahikeng

Prof Mirna Nel

Adjunkdekaan: Navorsing en Innovasie
  +27 16 910 3422
 Mirna.Nel@nwu.ac.za
   Gebou 7, Lokaal 107, Vanderbijlpark